CN Công Ty Bò sữa Việt Nam tại Thanh Hóa

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Là Công ty chăn nuôi bò sữa – Trưc thuộc Công Ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk). Chuyên sản xuất sữa tươi và cung cấp cho các nhà máy của Vinamilk

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại CN Công Ty Bò sữa Việt Nam tại Thanh Hóa