CN Công Ty Bò sữa Việt Nam tại Thanh Hóa

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Mô tả công ty

Là Công ty chăn nuôi bò sữa – Trưc thuộc Công Ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk). Chuyên sản xuất sữa tươi và cung cấp cho các nhà máy của Vinamilk

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại CN Công Ty Bò sữa Việt Nam tại Thanh Hóa