Sàn Bất Động Sản Danh Khôi

Địa điểm: Số 3 Trần Nhật Duật, P.Tân Định Q.1

Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.danhkhoi.com.vn

Việc làm đang tuyển (97)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên Tư Vấn (Mới) Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 26-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh (Mới) Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Event (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 26-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc (Mới) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 26-04-2017
Lễ Tân - Hành Chính (Mới) Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 8 Tr VND 26-04-2017
Lễ Tân - Hành Chính (Mới) Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 8 Tr VND 25-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc (Mới) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Event (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh (Mới) Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn (Mới) Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 25-04-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Mới) Hồ Chí Minh 5 Tr - 500 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Mới) Hồ Chí Minh 5 Tr - 500 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Mới) Hồ Chí Minh 5 Tr - 500 Tr VND 24-04-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn (Mới) Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 24-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh (Mới) Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 24-04-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Chuyên Viên Event (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Chuyên Viên Event Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 21-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 21-04-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 21-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 21-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 21-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 500 Tr VND 21-04-2017
Hành Chính Văn Thư Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 20-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Event Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 25-04-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 500 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 500 Tr VND 20-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 20-04-2017
Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Tiếp Thị Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 20-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 26-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 26-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 25-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Event Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 24-04-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 24-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 24-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 22-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 22-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 30 Tr VND 22-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 21-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 20 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 20 Tr VND 21-04-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 21-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 21-04-2017
Hành Chính Văn Thư Hồ Chí Minh 4 Tr - 5 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Event Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 26-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 20 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 20 Tr VND 26-04-2017
Trưởng Phòng Nhân Sự Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 20 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 20 Tr VND 25-04-2017
Hành Chính Văn Thư Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 03-04-2017
Chuyên Viên Truyền Thông - SEO Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Chuyên Viên Event Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh 10 Tr - 50 Tr VND 24-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 24-04-2017
Trưởng Phòng Nhân Sự Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 24-04-2017
Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-04-2017
Trưởng Phòng Nhân Sự Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 18-04-2017
Hành Chính - Lễ Tân Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 8 Tr VND 20-04-2017
Thư Ký Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-04-2017
Phó Phòng Phát Triển Thị Trường Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 26-04-2017
Phó Phòng Nghiệp Vụ Tài Chính Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 26-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2017
Phó Phòng Phát Triển Thị Trường Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 21-04-2017
Phó Phòng Phát Triển Thị Trường Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh (Trang Chủ) Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 05-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-04-2017
Kế Toán Tổng Hợp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-04-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 500 Tr VND 09-04-2017

Giới thiệu về công ty

Trước tiên, Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi xin gửi đến quý khách hàng lời chào, lời chúc sức khỏe và thành công.

Trong vận hội lớn của đất nước hội nhập cùng thế giới, chào đón những làn sóng đầu tư từ các quốc gia trên toàn cầu, đây là cơ hội cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

Trước tình hình đó, với chủ trương của Chính phủ là mở rộng đầu tư các ngành kinh tế, đặc biệt là tài chính và bất động sản. Theo các chuyên gia trong và ngoài nước, thị trường bất động sản Việt Nam có tiềm năng rất lớn.

Nắm bắt tình hình đó, công ty Danh Khôi là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới bất động sản.

Được thành lập từ năm 2006, gần 10 năm hình thành và phát triển, Danh Khôi luôn hướng tới lợi ích thiết thực của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội.

Danh Khôi là nơi hội tụ của những người có tâm huyết, hoài bão, năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ thực tiễn cũng như qua các khóa huấn luyện chuyên nghiệp.
Lấy giá trị cốt lõi chính là đội ngũ nhân viên. Chúng tôi quan niệm để phục vụ khách hàng tốt thì phải có đội ngũ nhân viên nhiệt thành và chuyên nghiệp.
Vì thế, về phía nhân viên thì không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ thực tế cũng như qua các lớp huấn luyện chuyên nghiệp do các đơn vị có uy tín tổ chức, còn về phía Ban lãnh đạo công ty thì tạo mội trường làm việc thân thiện, công bằng, thường xuyên động viên, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tất cả cùng đoàn kết tạo nên sức mạnh phát triển Danh Khôi ngày một lớn mạnh và bền vững.
Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm cũng như tận tình phục vụ sẽ đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng khi đến với Danh Khôi.
 

Thông điệp từ Sàn Bất Động Sản Danh Khôi

Ngoài việc tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao trình độ nghiệp vụ trong công việc, Ban Lãnh Đạo công ty còn chú trọng đến vấn đề xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn bó giữa Ban Lãnh Đạo với nhân viên và giữa các nhân viên với nhau, thông qua các cuộc trao đổi đóng góp ý kiến và các hoạt động vui chơi, liên hoan, khen thưởng nhằm khuyến khích và tạo động làm việc tốt hơn.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: