Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Địa điểm: 125, Hàm Nghi, Q.1

Việc làm đang tuyển (82)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Kinh Doanh Dự Án (Mới) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Trên 6 Tr VND 22-05-2017
Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng showroom Hà Nội Hà Nội Trên 4,3 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 4,3 Tr VND 18-05-2017
Giám Sát Bán Hàng - Hà Nội Hà Nội Trên 7,5 Tr VND 18-05-2017
Kỹ sư Điện Tử - Điện Tử Viễn Thông Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 18-05-2017
Giám Sát Kinh Doanh Công Trình Khu Vực Hà Nội Hà Nội Trên 6 Tr VND 17-05-2017
Kỹ sư Điện - Điện tử Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 17-05-2017
Marketing Quản Lý Sản Phẩm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng showroom Hà Nội Hà Nội Trên 4,3 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng Hà Nội Hà Nội Trên 4,3 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng Hồ Chí Minh, Hà Nội Trên 4,3 Tr VND 23-05-2017
Thiết Kế Mỹ thuật Công Nghiệp Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Thiết Kế Mỹ thuật Công Nghiệp Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 23-05-2017
Chuyên viên Kinh doanh Xuất Khẩu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-05-2017
Chuyên viên Xuất Khẩu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-05-2017
Nhân viên bán hàng Kênh Siêu Thị - MT Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-05-2017
Chuyên viên Quản Lý Sản Phẩm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hà Nội Trên 6 Tr VND 19-05-2017
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Hà Nội Hà Nội Trên 7,5 Tr VND 17-05-2017
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc Hà Nội Trên 7,5 Tr VND 17-05-2017
Nhân viên Truyền thông Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-05-2017
Nhân viên PR Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-05-2017
Đại Diện Bán Hàng Kênh Siêu Thị - MT Hồ Chí Minh 5 Tr - 9 Tr VND 23-05-2017
Đại Diện Bán Hàng Kênh Siêu Thị - MT Ho Chi Minh Hồ Chí Minh 5 Tr - 9 Tr VND 23-05-2017
Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-05-2017
Nhân Viên Lễ Tân Hồ Chí Minh 5 Tr - 6 Tr VND 08-05-2017
Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 19-05-2017
Sales Admin Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 7 Tr VND 05-05-2017
Lái Xe Cho Giám Đốc Hà Nội Trên 5 Tr VND 18-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - Thử Nghiệm Bình Dương 5 Tr - 6 Tr VND 18-05-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Long An Bình Dương Trên 5 Tr VND 17-05-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Bình Dương Bình Dương Trên 5 Tr VND 17-05-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Đồng Tháp Đồng Tháp Trên 5 Tr VND 15-05-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Hòa Bình Hòa Bình Trên 5 Tr VND 15-05-2017
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tiền Giang - Tây Ninh - Long An Long An, Tây Ninh, Tiền Giang Trên 7,5 Tr VND 15-05-2017
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Long An - Tiền Giang - Tây Ninh Long An, Tây Ninh, Tiền Giang Trên 7,5 Tr VND 15-05-2017
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài Biết Tiếng Trung Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 15-05-2017
Kỹ Sư Điện Bình Dương 6 Tr - 8 Tr VND 22-05-2017
Sales Admin Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 7 Tr VND 21-04-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 20-05-2017
Đại Diện Bán Hàng Kênh Siêu Thị - MT Hà Nội 5 Tr - 9 Tr VND 20-05-2017
Kỹ Sư Điện Đồng Nai 6 Tr - 8 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 18-05-2017
Marketing Assistant Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 18-04-2017
Product Marketing Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 18-05-2017
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài Biết Tiếng Trung Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 12-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị - MT Hà Nội Trên 5 Tr VND 11-05-2017
Quản Lý Phòng Thử Nghiệm Bình Dương 15 Tr - 25 Tr VND 10-05-2017
Phụ Trách Phòng Thử Nghiệm Bình Dương 15 Tr - 25 Tr VND 10-05-2017
Kỹ Sư Điện - Điện Công Nghiệp Bình Dương, Đồng Nai 6 Tr - 8 Tr VND 10-05-2017
Kỹ Sư Điện - Thử Nghiệm Bình Dương 6 Tr - 8 Tr VND 10-05-2017
Quản Lý Bán Hàng Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 08-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hà Nội Hà Nội 6 Tr - 20 Tr VND 05-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 05-05-2017
Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 8 Tr VND 03-05-2017
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài Biết Tiếng Trung Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 30-04-2017
Giám Sát Kinh Doanh Công Trình Miền Bắc Hà Nội Trên 10 Tr VND 30-04-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Đồng Nai Đồng Nai Trên 5 Tr VND 28-04-2017
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài Biết Tiếng Trung Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 26-04-2017
Đại Diện Thương Mại Khu Vực Đồng Nai Đồng Nai Trên 5 Tr VND 26-04-2017
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Cần Thơ Cần Thơ Trên 7,5 Tr VND 26-04-2017
Nhân Viên Nhập Khẩu Tiếng Hoa Hồ Chí Minh Trên 8 Tr VND 23-04-2017
Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài Biết Tiếng Trung Hồ Chí Minh Trên 10 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án - Đà Nẵng Đà Nẵng Trên 6 Tr VND 21-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Cần Thơ Cần Thơ Trên 5 Tr VND 20-05-2017
Đại Diện Thương Mại Khu Vực Cần Thơ Cần Thơ Trên 5 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án - Công Trình Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Trên 6 Tr VND 16-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Siêu Thị - MT Khu Vực Hà Nội Hà Nội Trên 5 Tr VND 16-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Khu Vực Đà Nẵng Đà Nẵng Trên 6 Tr VND 15-05-2017
Giám Sát Kinh Doanh Công Trình Khu Vực Hà Nội Hà Nội Trên 10 Tr VND 13-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị - MT Khu Vực Hà Nội Hà Nội Trên 5 Tr VND 13-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị - MT Hà Nội Hà Nội Trên 5 Tr VND 13-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Bảo Trì Điện Hồ Chí Minh Trên 4 Tr VND 09-05-2017
Thợ Điện Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh Trên 4 Tr VND 09-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án - Công Trình Hồ Chí Minh, Hà Nội Trên 6 Tr VND 09-05-2017
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng Trên 7,5 Tr VND 09-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 07-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Khu Vực Hà Nội Hà Nội Trên 6 Tr VND 07-05-2017
Giám Sát Kinh Doanh Công Trình Chi Nhánh Miền Bắc Hà Nội Trên 10 Tr VND 24-04-2017

Giới thiệu về công ty

Điện Quang là Công ty hàng đầu thị trường về các sản phẩm nguồn sáng và thiết bị nguồn sáng tại Việt Nam. Từ năm 1972 các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi như đèn huỳnh quang, đèn tròn, đèn Compact Điện Quang siêu tiết kiệm điện, ổ cắm chịu nhiệt mang nhãn hiệu Điện Quang đã có mặt tại hơn 80% gia đình Việt Nam.

Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, hiện chúng tôi đang cần tuyển thêm những vị trí sau:

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: