Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Địa điểm: 125, Hàm Nghi, Q.1

51 followers

Việc làm đang tuyển (87)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Thư ký kinh doanh Hà Nội Trên 5 Tr VND 28-06-2017
Chuyên viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 28-06-2017
Trưởng Nhóm Thiết kế Khuôn mẫu Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 28-06-2017
Thư Ký Bán Hàng (Mới) Hồ Chí Minh Trên 5,5 Tr VND 27-06-2017
Kỹ Sư Điện Tử Hồ Chí Minh Trên 7 Tr VND 27-06-2017
Chuyên viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 27-06-2017
Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 27-06-2017
Quản lý Phòng Mua hàng nước ngoài Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-06-2017
Kỹ sư điện tử - Nghiên cứu phát triển sản phẩm Hồ Chí Minh, Bình Dương Trên 7 Tr VND 27-06-2017
Giám sát Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 27-06-2017
Giám Sát Bán Hàng khu vực Tây Bắc Hà Nội Trên 7,5 Tr VND 27-06-2017
Sales Admin (Mới) Hồ Chí Minh Trên 5,5 Tr VND 26-06-2017
Trưởng nhóm Cơ khí - Cơ điện tử Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 26-06-2017
Trưởng Nhóm Thiết kế Cơ Khí Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 26-06-2017
Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Chuyên viên kinh doanh quốc tế Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-06-2017
Kỹ sư điện tử Hồ Chí Minh, Bình Dương Trên 7 Tr VND 26-06-2017
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Ngoại Thương Hà Nội Trên 5 Tr VND 25-06-2017
Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-06-2017
Nhân viên kinh doanh/Đại diện bán hàng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-06-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Hòa Bình Hòa Bình Trên 5 Tr VND 24-06-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Đồng Tháp Đồng Tháp Trên 5 Tr VND 24-06-2017
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài Biết Tiếng Trung Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 24-06-2017
International Sales Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-06-2017
Export Sales Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-06-2017
Nhân viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị - MT Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-06-2017
Kỹ sư Điện Tử - Điện Tử Viễn Thông Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 24-06-2017
Đại diện bán hàng kênh siêu thị Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-06-2017
Chuyên viên xuất khẩu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-06-2017
Chuyên viên Kinh Doanh - Hà Nội Hà Nội Trên 6 Tr VND 23-06-2017
Chuyên viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 23-06-2017
International Sales Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-06-2017
Kỹ Sư Điện Bình Dương 6 Tr - 8 Tr VND 22-06-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Bình Dương 5 Tr - 7 Tr VND 22-06-2017
Trưởng Nhóm Cơ Khí Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 22-06-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Bình Dương 5 Tr - 7 Tr VND 22-06-2017
Nhân viên kế hoạch sản xuất Hồ Chí Minh Trên 7 Tr VND 21-06-2017
Chuyên viên Kinh Doanh Dự Án Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Trên 6 Tr VND 21-06-2017
Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2017
Kỹ sư Điện - Điện Tử Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 21-06-2017
Đại Diện Bán Hàng Kênh Siêu Thị - MT Hà Nội 5 Tr - 9 Tr VND 20-06-2017
Kỹ Sư Điện Đồng Nai 6 Tr - 8 Tr VND 20-06-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 20-06-2017
Phụ trách Mua hàng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-06-2017
Nhân Viên Bán Hàng showroom Hà Nội Hà Nội Trên 4,3 Tr VND 19-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 18-06-2017
Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 18-06-2017
Kỹ sư Điện Tử - Điện Tử Viễn Thông Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 17-06-2017
Giám Sát Bán Hàng - Hà Nội Hà Nội Trên 7,5 Tr VND 17-06-2017
Nhân Viên Bán Hàng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 4,3 Tr VND 17-06-2017
Giám Sát Kinh Doanh Công Trình Khu Vực Hà Nội Hà Nội Trên 6 Tr VND 16-06-2017
Marketing Quản Lý Sản Phẩm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-06-2017
Kỹ sư Điện - Điện tử Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 16-06-2017
Nhân Viên Bán Hàng showroom Hà Nội Hà Nội Trên 4,3 Tr VND 15-06-2017
Nhân Viên Thiết Kế Mỹ thuật Công Nghiệp Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 15-06-2017
Thiết Kế Mỹ thuật Công Nghiệp Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 15-06-2017
Nhân Viên Bán Hàng Hà Nội Hà Nội Trên 4,3 Tr VND 15-06-2017
Nhân Viên Bán Hàng Hồ Chí Minh, Hà Nội Trên 4,3 Tr VND 15-06-2017
Chuyên viên Xuất Khẩu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-06-2017
Chuyên viên Kinh doanh Xuất Khẩu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-06-2017
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài Biết Tiếng Trung Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 12-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị - MT Hà Nội Trên 5 Tr VND 11-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hà Nội Trên 6 Tr VND 11-06-2017
Nhân viên bán hàng Kênh Siêu Thị - MT Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-06-2017
Chuyên viên Quản Lý Sản Phẩm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-06-2017
Kỹ Sư Điện - Thử Nghiệm Bình Dương 6 Tr - 8 Tr VND 10-06-2017
Quản Lý Phòng Thử Nghiệm Bình Dương 15 Tr - 25 Tr VND 10-06-2017
Phụ Trách Phòng Thử Nghiệm Bình Dương 15 Tr - 25 Tr VND 10-06-2017
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Hà Nội Hà Nội Trên 7,5 Tr VND 09-06-2017
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc Hà Nội Trên 7,5 Tr VND 09-06-2017
Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Miền Tây Cần Thơ Cạnh tranh 08-06-2017
Quản Lý Bán Hàng Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 08-06-2017
Đại Diện Bán Hàng Kênh Siêu Thị - MT Ho Chi Minh Hồ Chí Minh 5 Tr - 9 Tr VND 08-06-2017
Đại Diện Bán Hàng Kênh Siêu Thị - MT Hồ Chí Minh 5 Tr - 9 Tr VND 08-06-2017
Nhân viên PR Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-06-2017
Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 05-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hà Nội Hà Nội 6 Tr - 20 Tr VND 05-06-2017
Thư ký văn phòng Hà Nội Trên 5 Tr VND 05-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6 Tr VND 04-06-2017
Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 8 Tr VND 03-06-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - Thử Nghiệm Bình Dương 5 Tr - 6 Tr VND 03-06-2017
Lái Xe Cho Giám Đốc Hà Nội Trên 5 Tr VND 03-06-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Long An Bình Dương Trên 5 Tr VND 02-06-2017
Đại Diện Bán Hàng Khu Vực Bình Dương Bình Dương Trên 5 Tr VND 02-06-2017
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài Biết Tiếng Trung Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 31-05-2017
Giám Sát Kinh Doanh Công Trình Miền Bắc Hà Nội Trên 10 Tr VND 31-05-2017

Giới thiệu về công ty

Điện Quang là Công ty hàng đầu thị trường về các sản phẩm nguồn sáng và thiết bị nguồn sáng tại Việt Nam. Từ năm 1972 các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi như đèn huỳnh quang, đèn tròn, đèn Compact Điện Quang siêu tiết kiệm điện, ổ cắm chịu nhiệt mang nhãn hiệu Điện Quang đã có mặt tại hơn 80% gia đình Việt Nam.

Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, hiện chúng tôi đang cần tuyển thêm những vị trí sau:

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: