Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú

www.detvaippf.com

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú (PPF) là công ty thành viên của Tổng Công Ty CP Phong Phú, là công ty hàng đầu về sản xuất sản phẩm vải denim (jeans) tại Việt Nam. Cty đã xây dựng được thương hiệu vững mạnh trên thị trường và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú