Công Ty Cổ Phần Jellyfish Education

Địa điểm: Tầng 12A, tòa nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Qui mô công ty: 22Loại hình hoạt động: Liên doanhWebsite: www.duhocvietnhat.com

80 followers

Việc làm đang tuyển (120)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày đăng
Architect staff (Mới) Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 22-02-2017
Shift Leader For Maintenance Engineer & Printing Engineer (Mới) Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 22-02-2017
Senior PHP Engineer (Mới) Hồ Chí Minh 11 Tr - 19,8 Tr VND 22-02-2017
Junior PHP Engineer (Mới) Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 15,4 Tr VND 22-02-2017
Junior~Senior PHP/Java Developer (Mới) Hồ Chí Minh 15 Tr - 30 Tr VND 22-02-2017
Production Manager (Mới) Bình Dương 22 Tr - 26,4 Tr VND 22-02-2017
Quản Lý Chất Lượng QA QC Supervisor (Mới) Hà Nội
Bắc Ninh
Trên 16,5 Tr VND 22-02-2017
Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (Mới) Hà Nội 12,1 Tr - 16,5 Tr VND 22-02-2017
Nữ HR Supervisor (Mới) Hà Nội 14,3 Tr - 18,7 Tr VND 22-02-2017
Sales Staff (Mới) Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 22-02-2017
Nữ Chuyên Viên Tuyển Dụng (Mới) Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 22-02-2017
QA Leader - Tiếng Hoa (Mới) Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 21-02-2017
Marketing Executive Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 20-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Anh Hà Nội 6,6 Tr - 11 Tr VND 20-02-2017
MD Staff Bình Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 20-02-2017
MD Assistant Bình Dương 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 20-02-2017
Pharmaceutical Product Executive Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 17-02-2017
Sales Executive Hà Nội 15 Tr - 30 Tr VND 17-02-2017
Marketing Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 16-02-2017
Kỹ Sư Xây Dựng Hà Nội
Hưng Yên
11 Tr - 19,8 Tr VND 16-02-2017
Sales Staff Long An 9,9 Tr - 11 Tr VND 15-02-2017
Sales Executive Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 15-02-2017
Application Engineer For CAD And CAM Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 15-02-2017
Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 14-02-2017
CAD And CAM Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 13-02-2017
Real Estate Sales Staff Bình Dương 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 13-02-2017
Residence Marketing Staff Bình Dương 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 13-02-2017
Kiểm Toán Nội Bộ Hồ Chí Minh 14 Tr - 15 Tr VND 13-02-2017
Software Developer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 13-02-2017
Test Automation Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 13-02-2017
Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh 50 Tr - 52 Tr VND 13-02-2017
Front End Engineer Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 33 Tr VND 13-02-2017
PU Section Manager Hồ Chí Minh 20 Tr - 23 Tr VND 13-02-2017
CNC Technician Bình Dương 7 Tr - 10 Tr VND 13-02-2017
Giám Đốc Cung Ứng Hà Nội Cạnh tranh 13-02-2017
Quality Control Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 10-02-2017
Planning Manager Hồ Chí Minh 25 Tr - 35 Tr VND 10-02-2017
Electrical Vice Manager Hồ Chí Minh 18 Tr - 30 Tr VND 10-02-2017
Sale- Marketing Executive Hà Nội 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 09-02-2017
Thiết Kế Nhân Vật Game Nhật Bản Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 09-02-2017
Senior Tester Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 09-02-2017
Web Developer (PHP/Java) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 09-02-2017
PHP Enginneer (Junior - Leader) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 08-02-2017
Marketing Executive Officer Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 08-02-2017
Designer Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 08-02-2017
Sales Engineer (Cutting Tools) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 08-02-2017
MEP Site Management & Design Staff Bình Dương 22 Tr - 30,8 Tr VND 07-02-2017
Architect Staff (Design And Planning Div) Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 07-02-2017
Sales Staff – Logistics Thị Trường Trung Quốc Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 07-02-2017
Medical Representative (Staff) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 06-02-2017
Warehouse Leader Bình Dương 19,8 Tr - 22 Tr VND 06-02-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Hồ Chí Minh 28 Tr - 30 Tr VND 20-01-2017
DevOps Engineer Hà Nội 22 Tr - 30,8 Tr VND 20-01-2017
Software Engineer/ Senior (Java) Hà Nội 22 Tr - 30,8 Tr VND 20-01-2017
Web Developer / Senior Hà Nội 22 Tr - 30,8 Tr VND 20-01-2017
Mobile Application Developer / Senior Developer Hà Nội 22 Tr - 30,8 Tr VND 20-01-2017
Quality Assurance Engineer/QA Automation Engineer Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 20-01-2017
Client Care Đồng Nai 15 Tr - 20 Tr VND 19-01-2017
Service Engineer [Printing Machines] Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 18-01-2017
Marketing Account Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 18-01-2017
Senior Investment Officer Hồ Chí Minh 44 Tr - 88 Tr VND 18-01-2017
Direct Sales Executive Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 18-01-2017
Sales Manager of Pharmaceutical Product Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 18-01-2017
Machine Tool Staff Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 18-01-2017
Food Production Development Staff Đồng Nai 22 Tr - 33 Tr VND 18-01-2017
Production Director Hồ Chí Minh 30 Tr - 35 Tr VND 18-01-2017
R&D Agriculture Product Staff Đồng Nai 10 Tr - 13 Tr VND 18-01-2017
Tổ Trưởng Bộ Phận Mạ Hà Nội 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 18-01-2017
[Đồng Nai] - Phiên Dịch Tiếng Hoa Phòng R&D Đồng Nai 11 Tr - 13,2 Tr VND 16-01-2017
Phiên Dịch N2 Hà Nội 11 Tr - 14,3 Tr VND 16-01-2017
Nữ Sales Support N3 + EN Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 16-01-2017
Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất Ngành Nhựa Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 16-01-2017
Nữ Nhân Viên Tiếng Nhật Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 16-01-2017
Sales IT N2 Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 16-01-2017
Quản Lý Chất Lượng Hà Nội 7,7 Tr - 13,2 Tr VND 16-01-2017
Sale Supervisor, Tiếng Nhật N3 Hà Nội 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 13-01-2017
Accounting Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 13-01-2017
Nữ Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất N3 Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 13-01-2017
Trợ Lý Người Nhật, Tiếng Nhật N2, Có Nghiệp Vụ Kế Toán Hà Nội 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 13-01-2017
Admin Staff Tiếng Nhật N2 Hà Nội 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 13-01-2017
Giám Sát Cải Thiện Sản Xuất Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 13-01-2017
Trưởng Phòng Nhân Sự Hà Nội 19,8 Tr - 33 Tr VND 11-01-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng Hà Nội 6 Tr - 9 Tr VND 11-01-2017
Senior Ruby On Rails Developer Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 11-01-2017
Head of Sales / Sales Director Hồ Chí Minh 66 Tr - 110 Tr VND 11-01-2017
Trade Marketing Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 11-01-2017
Facility Sub Leader Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 11-01-2017
Public Relation Specialist (Native English) Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 10-01-2017
Media Specialist (Native English) Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 10-01-2017
Mechanical Sales Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 09-01-2017
Trợ Lý Phòng Tuyển Dụng Nhân Sự, Tiếng Nhật N2 Hà Nội 6,6 Tr - 14,3 Tr VND 06-01-2017
Sale Staff (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 14,3 Tr VND 06-01-2017
Trading And Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 06-01-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn - Phòng Sản Xuất Hải Phòng 15,4 Tr - 22 Tr VND 06-01-2017
Domestic Sales of Steel Pipe Bình Dương 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 05-01-2017
Production Control Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 05-01-2017
Sales Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội 14,3 Tr - 15,4 Tr VND 04-01-2017
Facility Sub Leader Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 30-12-2016
Electrical Engineer Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 30-12-2016
【Assistant of The President】HR Manager Hà Nội 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 29-12-2016
Node JS Developer (On-Site) Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 29-12-2016
BrSE On-Site (Trưởng Nhóm Kỹ Sư Cầu Nối) Hà Nội 66 Tr - 99 Tr VND 29-12-2016
Web Developer/ Senior Hà Nội 30,8 Tr - 33 Tr VND 29-12-2016
Software Engineer/ Senior (Java) Hà Nội 22 Tr - 30,8 Tr VND 29-12-2016
Mobile Application Developer / Senior Developer Hà Nội 22 Tr - 30,8 Tr VND 29-12-2016
DevOps Engineer Hà Nội 22 Tr - 30,8 Tr VND 29-12-2016
Quality Assurance Engineer/ QA Automation Engineer Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 29-12-2016
Sales Staff (Partner Relations) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 28-12-2016
System Engineer For Enterprise Solution Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 28-12-2016
Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Hà Nội 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 28-12-2016
Service Engineer Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 28-12-2016
Sales Executive For Plastic And Resin Product Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 28-12-2016
Thu Mua Cao Su Hồ Chí Minh 15 Tr - 45 Tr VND 28-12-2016
Logistic And Sales Coordinator Staff Bình Dương Cạnh tranh 26-12-2016
Logistic Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-12-2016
Thu Mua Cao Su Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-12-2016
Senior Legal Counsel Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 26-12-2016
2D Graphic Designer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 26-12-2016
Head Of Service Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 26-12-2016
Head Of Sales And Marketing Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 26-12-2016

Giới thiệu về công ty

Jellyfish Education là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật hoạt động trong lĩnh vực: đào tạo và tư vấn giáo dục, thương mại, xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản.
Từ tháng 07 năm 2013, Jellyfish Education liên kết với Công ty xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn nhân sự cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
Jellyfish Education hiện đang rất cần tuyển dụng các ứng viên nhiệt huyết, năng động nhằm hướng đến sự phát triển trong tương lai.

Thông điệp từ Công Ty Cổ Phần Jellyfish Education

Đào tạo và tư vấn giáo dục

Tư vấn đầu tư, tư vấn nhân sự.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: