Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Địa điểm: 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 5000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://www.nguyenkim.com/tuyen-dung.html

Việc làm đang tuyển (184)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Business Controller (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-05-2017
Thực Tập Hành Chính Lễ Tân (Mới) Hồ Chí Minh 2 Tr - 3 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Hành) - Nguyễn Kim Biên Hòa(Số Lượng: 05) (Mới) Đồng Nai 4,5 Tr - 5 Tr VND 23-05-2017
Chuyên Viên Copy Writer Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Digital Marketing Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 22-05-2017
Trưởng Phòng Kho Vận - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 22-05-2017
Trưởng Phòng Kho Vận - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 22-05-2017
Kế Toán Quầy - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 22-05-2017
Kế Toán Quầy - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 (SL: 10) Hồ Chí Minh 4 Tr - 6,5 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 (SL: 10) Hồ Chí Minh 4 Tr - 6,5 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 22-05-2017
Giám Sát Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Giám Sát Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Chuyên Trách Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Chuyên Trách Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Mạng & Dữ Liệu TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Mạng & Dữ Liệu TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Phó Giám Đốc TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 22-05-2017
Phó Giám Đốc TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 22-05-2017
Phó Thủ Kho Khu Vực - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2017
Phó Thủ Kho Khu Vực - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2017
Giám Sát Dịch Vụ & CSKH - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2017
Giám Sát Dịch Vụ & CSKH - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2017
Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 20-05-2017
Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Ô Tô - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Ô Tô - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Lái Xe Giao hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 9 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Lái Xe Giao hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 11 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 20-05-2017
Tổng Đài Viên – Call Center - B2S Thủ Đức (Làm Việc Tại Quận 1) Hồ Chí Minh 4,2 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Đại Diện Thương Mại Trực Tuyến - Sale Online (SL Tuyển: 10 Người) Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 23-05-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh (Ngành Hàng Tin Học) Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 23-05-2017
Accountant (AP) Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 19-05-2017
HR & Admin Officer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-05-2017
Chuyên Viên Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-05-2017
Thư Ký Giám Đốc Vận Hành Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy - TTMS Nguyễn Kim Trường Chinh Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Lái Xe Giao hàng - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Lái Xe Giao hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Ô Tô - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Ô Tô - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Ô Tô - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Ô Tô - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 6 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Giám Sát Dịch Vụ & CSKH - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Giám Sát Dịch Vụ & CSKH - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Giám Sát Dịch Vụ & CSKH - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Giám Sát Dịch Vụ & CSKH - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Phó Thủ Kho Khu Vực - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Phó Thủ Kho Khu Vực - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Phó Thủ Kho Khu Vực - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Phó Thủ Kho Khu Vực - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 17-05-2017
Trưởng Phòng Kho Vận - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Trưởng Phòng Kho Vận - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Trưởng Phòng Kho Vận - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Trưởng Phòng Kho Vận - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 17-05-2017
Kế Toán Quầy - TTMS Nguyễn Kim Gia lai Gia Lai 5 Tr - 7 Tr VND 03-05-2017
Kế Toán Quầy - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Kế Toán Quầy - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 5 Tr - 7 Tr VND 10-05-2017
Kế Toán Quầy - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 5 Tr - 7 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai (SL: 10) Bạc Liêu 4 Tr - 6,5 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom (SL: 10) Đồng Nai 4 Tr - 6,5 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên (SL: 10) Hưng Yên 4 Tr - 6,5 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 (SL: 10) Hồ Chí Minh 4 Tr - 6,5 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 5 Tr - 8 Tr VND 10-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 5 Tr - 8 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 5 Tr - 8 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 24-05-2017
Giám Sát Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Giám Sát Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Giám Sát Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Chuyên Trách Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Giám Sát Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Chuyên Trách Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Chuyên Trách Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 5 Tr - 8 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Chuyên Trách Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 10-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 5 Tr - 8 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 5 Tr - 8 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Mạng & Dữ Liệu TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Mạng & Dữ Liệu TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Mạng & Dữ Liệu TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Mạng & Dữ Liệu TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 7 Tr - 10 Tr VND 12-05-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 7 Tr - 10 Tr VND 05-05-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 7 Tr - 10 Tr VND 19-05-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 05-05-2017
Phó Giám Đốc TTMS Nguyễn Kim Trảng Bom Đồng Nai 15 Tr - 20 Tr VND 19-05-2017
Phó Giám Đốc TTMS Nguyễn Kim Gia Lai Gia Lai 15 Tr - 20 Tr VND 19-05-2017
Phó Giám Đốc TTMS Nguyễn Kim Hưng Yên Hưng Yên 15 Tr - 20 Tr VND 19-05-2017
Phó Giám Đốc TTMS Nguyễn Kim Quận 12 Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 12-05-2017
Kỹ Thuật Viên Thu Hồi (Làm Việc Tại Bình Dương) Bình Dương 4,5 Tr - 7 Tr VND 18-05-2017
Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa (Làm Việc Tại Bình Dương) Bình Dương 4,5 Tr - 7 Tr VND 18-05-2017
Kỹ Thuật Viên Lưu Động (Làm Việc Tại Bình Dương) Bình Dương 4,5 Tr - 7 Tr VND 18-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Mạng (B2S Việt Nam) Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Store Operation Leader (Cửa Hàng Trưởng) - B2S Thủ Đức Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 21-05-2017
Chuyên Viên Thiết Kế Web (Digital Designer Specialist) Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Hành) - Nguyễn Kim Dĩ An (Số Lượng: 05) Bình Dương 4,5 Tr - 5 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Cài Đặt - Nguyễn Kim Dĩ An (Số Lượng: 05) Bình Dương 4,5 Tr - 55 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kế Toán Quầy - Nguyễn Kim Dĩ An (Số Lượng: 05) Bình Dương 4,2 Tr - 5 Tr VND 20-05-2017
Accounting Manager / Chief Accountant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-04-2017
Chuyên Viên Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 02-05-2017
Nhân Viên Điều Phối (SL Tuyển: 04 Nhân Viên) Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2017
Kỹ Thuật Viên Lưu Động (SL Tuyển: 20 Nhân Viên) Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2017
Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa (SL Tuyển: 05 Nhân Viên) Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2017
Kỹ Thuật Viên Thu Hồi (SL Tuyển: 07 Nhân Viên) Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2017
NV Tư Vấn Kỹ Thuật (SL Tuyển: 10 Người) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Mạng & Dữ Liệu (Tại Quận 1) Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 12-05-2017
Đại Diện Thương Mại Trực Tuyến - Sale Online (SL Tuyển: 10 Người) Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 12-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng - Cửa Hàng B2S Thủ Đức Hồ Chí Minh 3 Tr - 5 Tr VND 11-05-2017
Tổng Đài Viên – Call Center - B2S Thủ Đức (Làm Việc Tại Quận 1) Hồ Chí Minh 4,2 Tr - 4,2 Tr VND 10-05-2017
Chuyên Viên Phát Triển Dịch Vụ Cộng Thêm (VAS) Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 30-04-2017
Trưởng Phòng Marketing Kỹ Thuật Số (Online) Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 24-05-2017
Tổng Đài Viên – Call Center - B2C Thủ Đức (SL Tuyển: 10 Người) Hồ Chí Minh 4,2 Tr - 4,2 Tr VND 22-05-2017
Đại Diện Thương Mại Trực Tuyến (SL Tuyển: 10 Người) Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 20-05-2017
NV Hỗ Trợ Kỹ Thuật (SL Tuyển: 10 Người) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật (Bạc Liêu) (SL: 10) Bạc Liêu 4 Tr - 6,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật (Vị Thanh - Hậu Giang) (SL: 10) Hậu Giang 4 Tr - 6,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật (Tân An - Long An) (SL: 10) Long An 4 Tr - 6,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật (Bình Triệu - Thủ Đức) (SL: 10) Hồ Chí Minh 4 Tr - 6,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Kho (SL: 08) (Bạc Liêu) Bạc Liêu 3,5 Tr - 4,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Kho (SL: 08) (Vị Thanh - Hậu Giang) Hậu Giang 3,5 Tr - 4,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Kho (SL: 08) (Tân An- Long An) Long An 3,5 Tr - 4,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Kho (SL: 08) (Bình Triệu - Thủ Đức) Hồ Chí Minh 3,5 Tr - 4,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Bảo Vệ (Bạc Liêu) (SL: 08) Bạc Liêu 3,5 Tr - 4,2 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Bảo Vệ (Vị Thanh - Hậu Giang) (SL: 08) Hậu Giang 3,5 Tr - 4,2 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Bảo Vệ (Tân An - Long An) (SL: 08) Long An 3,5 Tr - 4,2 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Bảo Vệ (Bình Triệu - Thủ Đức) (SL: 08) Hồ Chí Minh 3,5 Tr - 4,2 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Tạp Vụ (Bạc Liêu) (SL:05) Bạc Liêu 3,5 Tr - 4,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Tạp Vụ (Vị Thanh - Hậu Giang) (SL:05) Hậu Giang 3,5 Tr - 4,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Tạp Vụ (Tân An - Long An) (SL:05) Long An 3,5 Tr - 4,5 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Tạp Vụ (Bình Triệu - Thủ Đức) (SL:05) Hồ Chí Minh 3,5 Tr - 4,5 Tr VND 14-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - Nguyễn Kim Vị Thanh - Hậu Giang Hậu Giang 5 Tr - 8 Tr VND 14-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - Nguyễn Kim Bạc Liêu Bạc Liêu 5 Tr - 8 Tr VND 14-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - Nguyễn Kim Tân An - Long An Long An 5 Tr - 8 Tr VND 14-05-2017
Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa - Nguyễn Kim Bình Triệu - Thủ Đức Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 14-05-2017
Kế Toán Quầy (Vị Thanh- Hậu Giang) Hậu Giang 5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2017
Kế Toán Quầy (Tân An - Long An) Long An 5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng (Bình Triệu - Thủ Đức) Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng (Tân An - Long An) Long An 5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2017
Chuyên Viên Ngành Hàng (Viễn Thông) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-05-2017
Nhân Viên Bán Hàng - Nguyễn Kim SIS Oriental Plaza Hồ Chí Minh 3 Tr - 5 Tr VND 01-05-2017
Giám Đốc Đào Tạo Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-04-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính (Nguyễn Kim - Bạc Liêu) Bạc Liêu Cạnh tranh 30-04-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính (Nguyễn Kim - Hậu Giang) Hậu Giang 7 Tr - 12 Tr VND 30-04-2017
Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính (Nguyễn Kim - Long An) Long An 7 Tr - 12 Tr VND 30-04-2017
Thực Tập Viên Finance BI (Phân Tích Và Kết Nối Dữ Liệu) Hồ Chí Minh 3 Tr - 3 Tr VND 29-04-2017
Thực Tập Viên Content/Data/Pricing BI (Phân Tích Và Kết Nối Dữ Liệu) Hồ Chí Minh Dưới 3 Tr VND 29-04-2017

Giới thiệu về công ty

NGUYỄN KIM – VƯƠN LÊN TẦM KHU VỰC

- Nguyễn Kim đã và đang trở thành một sức mạnh kinh tế nổi bật với nhiều thành tựu được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
- Với tầm nhìn "Trở thành Công ty số 1 cách biệt tại Việt Nam trong lĩnh vực Bán lẻ và kinh doanh Trung tâm Thương mại", với kế hoạch "Cất cánh - phát triển Công ty", NGUYỄN KIM hân hoan mở rộng cửa chào đón những nhân tài có thiện chí hợp tác cùng phát triển sự nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và chế độ lương thưởng, đãi ngộ vượt trội.

NGUYỄN KIM – NƠI SỰ NGHIỆP THĂNG HOA

Một trong những sứ mạng của NGUYỄN KIM là “tạo môi trường phẳng, mở và giải phóng tất cả năng lực, sự sáng tạo nhằm phát triển sự nghiệp tối đa cho toàn thể thành viên”. Tại NGUYỄN KIM, Ban lãnh đạo công ty luôn trân trọng và tin tưởng trao cơ hội cho các CBNV có hoài bão phấn đấu, có năng lực xuất sắc được phát triển tối đa sự nghiệp của mình ở những vị trí chủ chốt của công ty với nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ chuyên sâu trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết.

NGUYỄN KIM – ĐÃI NGỘ VƯỢT TRỘI

Nguyễn Kim luôn quan tâm và xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn kết bên cạnh đó là các chế độ, chính sách hỗ trợ vượt trội dành cho các CBNV công ty. Qua đó, CBNV có thể an tâm làm việc và phát huy hết khả năng nghề nghiệp của mình để cùng công ty phát triển và gặt hái những thành công.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: