Công Ty CP Công Nghệ & Môi trường Tecom

www.tecomen.com.vn

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy lọc nước gia đình và công nghiệp

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công Ty CP Công Nghệ & Môi trường Tecom