Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Qui mô công ty: 250Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: ocean.edu.vn

Việc làm đang tuyển (110)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 20-09-2017
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH Hà Nội 18 Tr - 30 Tr VND 20-09-2017
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 20-09-2017
[OCEAN EDU -72 Nguyễn Trãi, Royal City, Hà Nội] Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 19-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Tuyển sinh Hà Nội, Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 19-09-2017
[OCEAN EDU- Hà Nội] - Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội Cạnh tranh 19-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Đông, Ngô Thì Nhậm] Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 19-09-2017
[OCEAN EDU -312 Nguyễn Trãi, Hà Nội] Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 19-09-2017
[OCEAN EDU - Hải Dương] Trưởng Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng Hải Dương 10 Tr - 12 Tr VND 18-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Chuyên Viên Quản Trị Website Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 15-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Giám Đốc Học Vụ Hà Nội 20 Tr - 25 Tr VND 15-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Phó Giám Đốc Đào Tạo Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 15-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Học Vụ Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 15-09-2017
[OCEAN EDU - Lào Cai] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai 12 Tr - 15 Tr VND 14-09-2017
[OCEAN EDU - Phúc Yên] Trưởng Chi Nhánh Vĩnh Phúc 12 Tr - 15 Tr VND 14-09-2017
[OCEAN EDU - Yên Bái] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai 12 Tr - 15 Tr VND 14-09-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp, Ninh Bình] Trưởng Chi Nhánh Ninh Bình 12 Tr - 15 Tr VND 14-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Ninh] Trưởng Chi Nhánh Bắc Giang, Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 14-09-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp, Ninh Bình] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Ninh Bình 12 Tr - 15 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp, Ninh Bình] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Hà Nội, Ninh Bình 10 Tr - 12 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Lào Cai] Trưởng Phòng Đào tạo Lạng Sơn, Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Giang] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Ninh] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Bắc Giang, Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Phúc Yên, Vĩnh Phúc] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Vĩnh Phúc 12 Tr - 15 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Ninh] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Yên Bái] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Yên Bái 12 Tr - 15 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Đào Tạo Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Xuân Mai] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Giang] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Bắc Giang, Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 10-09-2017
[OCEAN EDU - Vinh, Nghệ An] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 09-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Đào Tạo Hà Nội 10 Tr - 12 Tr VND 09-09-2017
[ Ocean Edu - Hà Nội ] Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 9 Tr - 15 Tr VND 09-09-2017
[OCEAN EDU -Lào Cai] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Lào Cai 5 Tr - 7 Tr VND 09-09-2017
[OCEAN EDU - Lào Cai] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Lào Cai 5 Tr - 7 Tr VND 09-09-2017
[OCEAN EDU - Lào Cai] Trưởng Chi Nhánh Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai 12 Tr - 15 Tr VND 09-09-2017
[OCEAN EDU -Hà Nội] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 09-09-2017
[ Ocean Edu - Hà Nội ] Trưởng Phòng Marketing Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 25 Tr - 30 Tr VND 09-09-2017
[OCEAN EDU - 312 Nguyễn Trãi, Hà Nội] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Hà Nội 10 Tr - 12 Tr VND 06-09-2017
[OCEAN EDU ] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai 12 Tr - 15 Tr VND 06-09-2017
[OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Bắc Giang, Bắc Ninh, Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 06-09-2017
[OCEAN EDU - 458 Minh Khai, Times City, Hà Nội] Trưởng Phòng Tuyển Sin Hà Nội, Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 06-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 04-09-2017
Trưởng Phòng Học Vụ Hà Nội Cạnh tranh 04-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 04-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai 12 Tr - 15 Tr VND 04-09-2017
[OCEAN EDU - Ninh Bình] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Ninh Bình 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Ninh] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Phúc Yên, Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Vĩnh Phúc 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Phúc Yên, Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Vĩnh Phúc 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Việt Trì, Phú Thọ] Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Hà Nội, Phú Thọ 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Phúc Yên] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Vĩnh Phúc 12 Tr - 15 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Giang] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Giang] Trưởng Phòng Đào Tạo Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Buôn Ma Thuột] Trưởng Phòng Đào tạo Dak Lak, Dak Nông 10 Tr - 12 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp, Ninh Bình] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Ninh Bình 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Thanh Hóa] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Thanh Hóa 10 Tr - 12 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Hòa Bình] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Hòa Bình 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp, Ninh Bình] Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Ninh Bình 12 Tr - 15 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Bắc Giang] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Bắc Giang 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Ninh Bình] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Ninh Bình 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Vinh, Nghệ An] Trưởng Phòng Tuyển sinh Nghệ An 10 Tr - 12 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp, Ninh Bình] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Ninh Bình 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp, Ninh Bình] Trưởng Phòng Tuyển sinh Ninh Bình 10 Tr - 12 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Hòa Bình] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Hòa Bình 5 Tr - 7 Tr VND 02-09-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn 12 Tr - 15 Tr VND 31-08-2017
[OCEAN EDU - Bắc Ninh] Giám Đốc trung tâm Anh ngữ Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 31-08-2017
[OCEAN EDU - Tòa Nhà Hòa Bình Green City, Hà Nội] Chuyê Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 31-08-2017
[OCEAN EDU - Royal City, Hà Nội] Chuyên viên Tư vấn Tuy Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 31-08-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Đào Tạo Hà Nội, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 31-08-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng Phòng Đào Tạo Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 30-08-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Trưởng phòng Marketing Hà Nội Cạnh tranh 30-08-2017
[ Ocean Edu - Hà Nội ] Giám Đốc Marketing Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 35 Tr - 50 Tr VND 28-08-2017
[ Ocean Edu - Hà Nội ] Chuyên Viên PR Executive Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 9 Tr - 15 Tr VND 28-08-2017
[ Ocean Edu ] Kế Toán Tổng Hợp Hà Nội 7 Tr - 12 Tr VND 28-08-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Hà Nội, Lai Châu, Lạng Sơn 12 Tr - 15 Tr VND 27-08-2017
[OCEAN EDU - 312 Nguyễn Trãi, Hà Nội] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Hà Nội, Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 27-08-2017
[OCEAN EDU - 458 Minh Khai, Times City, HN] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Hà Nội 10 Tr - 12 Tr VND 27-08-2017
[ Ocean Edu - Bắc Ninh ] Giám Đốc Ocean Edu Bắc Ninh Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 27-08-2017
[OCEAN EDU - Hà Nội] Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai 12 Tr - 15 Tr VND 27-08-2017
[OCEAN EDU - 72 Nguyễn Trãi, Royal, Hà Nội] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 27-08-2017
[OCEAN EDU - Hà Đông] Trưởng Phòng Tuyển sinh Hà Nội 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Bắc Giang] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Hải Dương] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Hải Dương 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Thái Bình] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Thái Bình 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Thái Bình] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Thái Bình 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Lào Cai] Trưởng Phòng Đào Tạo Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Yên Bái] Trưởng Phòng Tuyển sinh Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Yên Bái] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Lào Cai] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội, Lào Cai 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Phúc Yên, Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Bắc Giang] Trưởng Phòng Tuyển sinh Bắc Giang 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Lào Cai] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Lào Cai 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Hải Dương] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Hải Dương 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Hải Dương] Trưởng Phòng Đào Tạo Hải Dương 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
[OCEAN EDU - Hải Dương] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội, Hải Dương Cạnh tranh 26-08-2017
[OCEAN EDU - Hưng Yên] Trưởng Phòng Đào Tạo Hưng Yên 10 Tr - 12 Tr VND 26-08-2017
[Ocean Edu] Giám Đốc Ocean Edu Hà Nội Cạnh tranh 23-08-2017
[OCEAN EDU - Vinh, Nghệ An] Trưởng Phòng Tuyển sinh Nghệ An 10 Tr - 12 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU - Vinh, Nghệ An] Trưởng Phòng Đào tạo Nghệ An 10 Tr - 12 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU - Việt Trì, Phú Thọ] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Phú Thọ 5 Tr - 7 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp] Trưởng Phòng Tuyển Sinh Ninh Bình 10 Tr - 12 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU - Tam Điệp, Ninh Bình] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU - Royal City, Hà Nội] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU -312 Nguyễn Trãi, Hà Nội] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU -Hà Đông, Ngô Thì Nhậm] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-08-2017
[OCEAN EDU - VP2 Bán đảo Linh Đàm] Chuyên Viên Đào Tạo Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-08-2017

Giới thiệu về công ty

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Ocean được thành lập từ tháng 10.2007 tới nay. với sự thiết lập chính sách phát triển của ban lãnh đạo đã không ngừng phát triển gia tăng cả về số lượng cũng như chất lượng: Với 26 chi nhánh được mở rộng hoạt động trên toàn quốc, hiện nay hơn 10.000 học viên đang theo học và khoảng gần 10.000 học viên đang chờ các lớp học tiếp theo. Cùng song hành làm việc không thể không kể đến đội ngũ nhân sự Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài đã đóng góp công sức to lớn cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục Ocean Edu.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: