Công ty HUALON CORPORATION VIETNAM

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Qui mô công ty: 3500Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoàiWebsite: HUALONVN.COM.VN

Giới thiệu về công ty

Hualon Corp Vietnam, 100% vốn của British Virgin Islands. Kéo sơi và dệt vải thủy lực với vốn đầu tư 5.000.000 USD tại KCN Nhơn Trạch II.