Công ty HUALON CORPORATION VIETNAM

HUALONVN.COM.VN

Loại hình hoạt động: |Năm thành lập: 1996 |Qui mô công ty: 3500

Mô tả công ty

Hualon Corp Vietnam, 100% vốn của British Virgin Islands. Kéo sơi và dệt vải thủy lực với vốn đầu tư 5.000.000 USD tại KCN Nhơn Trạch II.

 

Lĩnh vực hoạt động

KÉO SỢI, DỆT , NHUỘM

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty HUALON CORPORATION VIETNAM