Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Victoria Việt Nam

Địa điểm: Tầng 4 Tháp C, Tòa Nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển (98)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh (Mới) Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh (Mới) Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 25-05-2017
Đội Trưởng Trade Marketing (Mới) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh (Mới) Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 21-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 21-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 21-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 11-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 11-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 11-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 11-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 11-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 10-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 10-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 08-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 08-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 07-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 07-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 07-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 28-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 28-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 27-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 27-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 27-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 27-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 20-05-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 20-05-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 17-05-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 17-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 15-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 15-05-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 15-05-2017
Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 15-05-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 15-05-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 14-05-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 13-05-2017
Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 13-05-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 13-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 13-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 09-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 09-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình 7 Tr - 12 Tr VND 09-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 09-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Ninh Bình 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 08-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 08-05-2017
Trưởng Chi Nhánh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 08-05-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 07-05-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 06-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 04-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 04-05-2017
Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 04-05-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 04-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc 10 Tr - 15 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 03-05-2017
Trưởng Chi Nhánh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 01-05-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 01-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình 7 Tr - 12 Tr VND 29-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An 7 Tr - 12 Tr VND 27-04-2017

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Dầu Thực Vật Victoria Việt Nam được thành lập và trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu dầu ăn cao cấp hàng đầu Châu Âu Oilio tại thị trường Việt Nam. VICTORIA có sứ mệnh mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm dầu ăn chất lượng hàng đầu Châu Âu thể hiện sự khác biệt và đẳng cấp. Hiện nay, chúng tôi đang phân phối 04 nhóm dầu ăn chính: Dầu Đậu Nành, Dầu Hướng Dương, Dầu Oliu, Dầu Hạt Cải.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, cùng với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dầu ăn trên thế giới, VICTORIA sẽ mang đến món quà tuyệt vời cho sức khỏe gia đình bạn.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: