Bạn đang tìm người tài? Nhà Tuyển Dụng

Công ty TNHH DDK Việt Nam

www.ddknet.co.jp

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Mô tả công ty

Cty DDK việt nam là cty 100% vốn dầu tư của Nhật bản, chuyển sản xuất đầu nối điện tử

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại Công ty TNHH DDK Việt Nam