Công Ty TNHH DDK Việt Nam

www.ddknet.co.jp

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Mô tả công ty

Cty DDK việt nam là cty 100% vốn dầu tư của Nhật bản, chuyển sản xuất đầu nối điện tử

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (3 vị trí)

tại Công Ty TNHH DDK Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Bình Dương-07-07-2014

Nhân Viên QA (Assistant Manager)

Bình Dương-09-06-2014