Công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam)

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam) chuyên gia công và sản xuất giày thể thao xuất khẩu. Hiện công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam)