CÔNG TY TNHH LI LAM

Địa điểm: 3 Mỹ Phú 2B, Tân Phú, Dist 7

Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Lam is a fashion and lifestyle Boutique in the heart of Saigon. The style is minimal but classy and sophisticated that empowers the femininity of each woman. Store: 98 Mạc Thị Bưởi, Dist 1 Office: 3 Mỹ Phú 2B, Tân Phú, Dist 7 www.lilam.vn facebook.com/lamboutiquevietnam

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: