CÔNG TY TNHH MẠNG LƯỚI HS VIỆT NAM

Địa điểm: Room 2711, 37 Ton Duc Thang District 1 Ho Chi Minh City

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

- New established logistics company which commences operation from Nov. 2016 in HCMC

- Handling export, import cargo of HWASEUNG Groups (HWASEUNG VINA, HWASEUNG CHEMICAL VINA, HWASEUNG NETWORKS VIETNAM etc.)

- Perform all business about logistics field (Forwarding, trucking, customs clearance)

- Pursuit to be No. 1 logistics company in Vietnam

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: