Cong ty TNHH May NienHsing Ninh BInh

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Mô tả công ty

Cong ty chuyen may gia cong xuat khau quan bo cac loai

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại Cong ty TNHH May NienHsing Ninh BInh