Cong ty TNHH May NienHsing Ninh BInh

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Cong ty chuyen may gia cong xuat khau quan bo cac loai

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Cong ty TNHH May NienHsing Ninh BInh