Cong ty TNHH May NienHsing Ninh BInh

Địa điểm: KCN Khanh Phu - huyen Yen Khanh - tinh Ninh BINH

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

Cong ty chuyen may gia cong xuat khau quan bo cac loai