Công Ty TNHH MTV TNI

Địa điểm: 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Qui mô công ty: 100-499Website: www.trungnguyenglobal.com

64 followers

Việc làm đang tuyển (16)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Project Executive (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-05-2017
Brand Manager (Tea) (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-05-2017
R&D Manager (Tea) Bình Dương Cạnh tranh 22-05-2017
R&D Executive (Tea) Bình Dương Cạnh tranh 15-05-2017
PA for CEO Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-05-2017
CEO Secretary Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-05-2017
PR Team Leader (Domestic Market) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-05-2017
Communication Executive (China) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-05-2017
Communication Executive (International Market) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-05-2017
Sales Coordinator Of Asia Pacific (Điều Phối Kinh Doanh-TT Châu Á-TBD) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-05-2017
General Accountant, Senior Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-05-2017
Senior Social Media (Communication Team) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-05-2017
Sales Operation Of Greater China (Điều Phối Kinh Doanh -TT Trung Quốc) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-05-2017
Internal Audit Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-05-2017
Sales Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 28-04-2017
Chief Operation Officer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-05-2017

Giới thiệu về công ty

Trung Nguyen is a Vietnamese famous coffee brand for 20 years and Trung Nguyen International Company Limited (TNI) is established in 2016 in Vietnam with representative offices in Singapore, China, US and we aim to expend business to the other countries in Thailand, Korea and many other countries. We are looking for the talented people to join TNI to accelerate the business.

Join us, the number one Vietnamese coffee company and we will take you through a rewarding journey to expand our brands internationally!

Website: www.trungnguyenglobal.com

Facebook: https://www.facebook.com/TNIVIETNAM/

                https://www.facebook.com/kingcoffeeglobal/

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: