Công Ty TNHH MTV TNI

Địa điểm: 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Qui mô công ty: 100-499Website: www.trungnguyenglobal.com

74 followers

Việc làm đang tuyển (26)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Sales Operations Manager (Local) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-06-2017
PA to CEO Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-06-2017
Key Account Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-06-2017
Recruitment Supervisor Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-06-2017
PR To CEO Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-06-2017
Marketing Manager (Global) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-06-2017
IT HELPDESK (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2017
Application Senior Engineer (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2017
Project Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2017
Brand Manager (Tea) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2017
Purchasing Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-06-2017
Sales Operation Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-06-2017
Purchasing Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-06-2017
R&D Technician Bình Dương Cạnh tranh 16-06-2017
R&D Manager (Tea) Bình Dương Cạnh tranh 14-06-2017
Chuyên viên Quản lý Hệ Thống Chất Lượng ( QA Executive) Bình Dương Trên 10 Tr VND 12-06-2017
Trưởng ca sản xuất Bình Dương Trên 12 Tr VND 12-06-2017
PR Team Leader (Domestic Market) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-06-2017
Communication Executive (International Market) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-06-2017
Communication Executive (China) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-06-2017
General Accountant, Senior Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
Customer Services Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-06-2017
Senior Social Media (Communication Team) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-06-2017
Sales Operation Of Greater China (Điều Phối Kinh Doanh -TT Trung Quốc) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-06-2017
R&D Executive (Tea) Bình Dương Cạnh tranh 15-05-2017
CEO Secretary Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-05-2017

Giới thiệu về công ty

Trung Nguyen is a Vietnamese famous coffee brand for 20 years and Trung Nguyen International Company Limited (TNI) is established in 2016 in Vietnam with representative offices in Singapore, China, US and we aim to expend business to the other countries in Thailand, Korea and many other countries. We are looking for the talented people to join TNI to accelerate the business.

Join us, the number one Vietnamese coffee company and we will take you through a rewarding journey to expand our brands internationally!

Website: www.trungnguyenglobal.com

Facebook: https://www.facebook.com/TNIVIETNAM/

                https://www.facebook.com/kingcoffeeglobal/

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: