Công Ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận Minh Long

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

- Giao nhận vận tải quốc tế. - Làm thủ tục hải quan. - Đại lý hãng tàu. - Đại lý hãng hàng không.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận Minh Long