Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Lực KTAN Việt Nam

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty KTAN 100% công ty của Hàn Quốc, chuyên về mảng tư vấn nhân lực cho các công ty của Hàn Quốc và mảng Logistic

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Lực KTAN Việt Nam