Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Lực KTAN Việt Nam

Địa điểm: 1A-C16 Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

Công ty KTAN 100% công ty của Hàn Quốc, chuyên về mảng tư vấn nhân lực cho các công ty của Hàn Quốc và mảng Logistic