Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Lực KTAN Việt Nam

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Mô tả công ty

Công ty KTAN 100% công ty của Hàn Quốc, chuyên về mảng tư vấn nhân lực cho các công ty của Hàn Quốc và mảng Logistic

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Lực KTAN Việt Nam