Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Bình Phước

www.bpestate.com.vn

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Bình Phước được thành lập vào năm 2007, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, xây lắp điện, xây dựng cầu đường, môi giới bất động sản…

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Bình Phước