Công Ty CP AAH (AAH Corporation)

www.aahcorporation.com

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Mô tả công ty

Công ty Cổ phần AAH, hiện đang xếp hạng là một trong những nhà thầu nội thất hàng đầu tại Việt Nam, đang không ngừng phát triển. Để đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp và tăng trưởng, Công ty Cổ phần AAH có các vị trí tuyển dụng cho các chức vụ sau đây (tham khảo chi tiết các vị trí tuyển dụng). Sự đào tạo và hướng dẫn thích hợp sẽ bổ sung và nâng cao khả năng của bản thân trong việc thực hiện trách nhiệm cho tất cả các vị trí Những ứng viên thành công có thể mong đợi một mức lương hấp dẫn tương xứng với kỹ năng, kiến thức và thái độ.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (3 vị trí)

tại Công Ty CP AAH (AAH Corporation)

Quản Lý Dự Án

KV Bắc Trung Bộ, KV Đông Nam Bộ, Hà Nội-15-10-2014

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hồ Chí Minh-03-10-2014

Nhân viên QC

Hồ Chí Minh-22-09-2014