Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Bão Kim Cương

Địa điểm: 23 Bình Thới, Phường 11, Q.11, HCM

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Bão Kim Cương Địa chỉ: 23 Bình Thới, Phường 11, Q.11, HCM