Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Bão Kim Cương

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Bão Kim Cương Địa chỉ: 23 Bình Thới, Phường 11, Q.11, HCM

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Bão Kim Cương