CÔNG TY TNHH SX-TM CÁT THÁI

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

CÔNG TY TNHH SX-TM CÁT THÁI là một công ty đi đầu trong lĩnh vực gia công hàng phụ trợ. Quy mô công ty trên 500 công nhân viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp để cùng phát triển và gắn bó lâu dài với công ty:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại CÔNG TY TNHH SX-TM CÁT THÁI