Cty TNHH Kuwahara Việt Nam

Địa điểm: Lo 1-9 B duong CN 11,nhom CN1, KCN Tan Binh, P.Son Ky, Q. Tan Phu

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Kuwahara Việt Nam, 100% vốn Nhật Bản.