Cty TNHH Kuwahara Việt Nam

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Mô tả công ty

Công ty TNHH Kuwahara Việt Nam, 100% vốn Nhật Bản.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Cty TNHH Kuwahara Việt Nam