Cty TNHH MTV DV TM Hoàng Khang HSP

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Mô tả công ty

Cty TNHH MTV DV TM HOÀNG KHANG HSP là công ty kinh doanh các mặt hàng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe thông qua các phương tiện truyền thông.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (1 vị trí)

tại Cty TNHH MTV DV TM Hoàng Khang HSP