Goldbell Equipment Co., Ltd.

Địa điểm: 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

Việc làm đang tuyển (23)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Sales Executive (Nhân Viên Bán Hàng Xe Nâng) (Mới) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-04-2017
Sales Manager (Trưởng Phòng Kinh Doanh Xe Nâng Hàng) Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Receptionist Cum Admin Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Hà Nội Cạnh tranh 28-04-2017
Sales Manager(Trưởng Phòng Kinh Doanh Xe Nâng Hàng) Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Sales Executive (Nhân Viên Bán Hàng Xe Nâng) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2017
Sales Executive (Nhân Viên Bán Hàng Xe Nâng) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-04-2017
Senior Accountant/ General Accountant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-04-2017
Senior Accountant/ General Accountant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-03-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Hà Nội Cạnh tranh 21-04-2017
Sales Executive (Nhân Viên Bán Hàng Xe Nâng) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-04-2017
Sales Executive (Nhân Viên Bán Hàng Xe Nâng) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-04-2017
Sales Executive (Nhân Viên Bán Hàng Xe Nâng) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 31-03-2017
Senior Accountant/ General Accountant Hà Nội Cạnh tranh 31-03-2017
Sales Executive (Nhân Viên Bán Hàng Xe Nâng) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-04-2017
Trợ Lý Kho (Nhân Viên Kho) Hà Nội Cạnh tranh 18-04-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Hà Nội Cạnh tranh 18-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Hà Nội, Bình Dương Cạnh tranh 17-04-2017
Trợ Lý Kho (Nhân Viên Kho) Hà Nội Cạnh tranh 16-04-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Hà Nội Cạnh tranh 16-04-2017
Sales Executive Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-04-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Hà Nội Cạnh tranh 09-04-2017
Senior Accountant/ General Accountant Hà Nội Cạnh tranh 09-04-2017

Giới thiệu về công ty

Goldbell Equipment (Vietnam) Co., Ltd is a spin-off company of Goldbell Vietnam, which has been operating in the Vietnamese market since 2008. Newly established in 2012, Goldbell Equipment (Vietnam) Co., Ltd is a 100% owned subsidiary under Goldbell Corporation. With vast experience, Goldbell Equipment (Vietnam) Co., Ltd is pointed to grow Mitsubishi Forklift Trucks to greater heights in years to come.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: