Hansoll Vietnam Co., Ltd.

Địa điểm: kcn Bau Xeo - Trang Bom - Dong Nai

Qui mô công ty: 3280Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

Hansoll Vietnam Co., Ltd. (HSV) is an enterprise with 100% foreign invested capital.