Hansoll Vietnam Co., Ltd.

Loại hình hoạt động: |Năm thành lập: 2009 |Qui mô công ty: 3280

Mô tả công ty

Hansoll Vietnam Co., Ltd. (HSV) is an enterprise with 100% foreign invested capital.

Lĩnh vực hoạt động

Garment processing for export

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Hansoll Vietnam Co., Ltd.