HWA SEUNG VINA Co., Ltd.

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

HWASEUNG VINA Co., Ltd. Nhon Trach 1 Industrial Zone, Nhon Trach District, Dong Nai Province

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại HWA SEUNG VINA Co., Ltd.