MegaCEO

Địa điểm: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

Qui mô công ty: 100Website: www.MegaCEO.com

Việc làm đang tuyển (127)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng Phòng QA/QC (USD1100; TTH2034) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương Cạnh tranh 24-09-2017
Kỹ Sư Sửa Chữa Máy Gia Công Cơ Khí (CNC, USD700; C2035) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 11 Tr - 15,4 Tr VND 24-09-2017
QA Manager (Garment; USD3000; H2032) Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 24-09-2017
Sale Manager (USD750++; NH2026) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 24-09-2017
Trưởng Phòng Bảo Hành (Điện Dân Dụng; USD750; TTH2025) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 24-09-2017
Costing/Inventory Accountant (USD750; L2015) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 11 Tr - 17,6 Tr VND 24-09-2017
Operation Staff (Logistic; USD500; TTH2031) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 24-09-2017
Trade MKT Manager (USD750; TTH2027) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 24-09-2017
Sourcing Manager (USD4000; TTH2030) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 66 Tr - 88 Tr VND 24-09-2017
Project Sales Executive (Building Materials; USD700; L2036) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 11 Tr - 15,4 Tr VND 24-09-2017
R&D Manager (USD750+; X2029) Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai Trên 16,5 Tr VND 24-09-2017
Commercial/Purchasing Clerk/Supervisor/Manager (USD1200; TTH2012) Quảng Ngãi, Quảng Nam 13,2 Tr - 30,8 Tr VND 24-09-2017
Quản Lý Xưởng Dập Nóng (Tiếng Nhật; USD900; C2033) Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 15,4 Tr - 22 Tr VND 24-09-2017
Production Planning/Production Coordinator (Footwear, USD2000; C2013) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng 26,4 Tr - 48,4 Tr VND 24-09-2017
Sales Manager (Lighting; USD750++; NH2028) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 24-09-2017
Trưởng Phòng Nhân Sự (H2023) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 24-09-2017
Market Analysis & Product Planning Assistant Manager (USD900; X2021) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 24-09-2017
Senior/Junior Production Supervisor (Footwear, USD2200; C2014) Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng 22 Tr - 48,4 Tr VND 24-09-2017
Maintenance Supervisor/ Manager (mechanic/Electric; USD1200; L2014) Quảng Ngãi, Quảng Nam 15,4 Tr - 28,6 Tr VND 24-09-2017
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ( USD1000; NH2000) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 11 Tr - 22 Tr VND 23-09-2017
QC Manager (USD2000; P2010) Bình Định 37,4 Tr - 55 Tr VND 23-09-2017
Teamlead/Product Manager (USD1400; L2004) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 13,2 Tr - 30,8 Tr VND 23-09-2017
Nhân Viên Quản Lí Sản Xuất (USD700; P2008) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 22-09-2017
Project Sales Executive (Building Equipment, USD1100; C2007) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 22-09-2017
R&D Sub-Chief (USD600, 2057) Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 22-09-2017
Business Development Manager (Marketing Services, USD4000; 2060) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 66 Tr - 88 Tr VND 22-09-2017
Trưởng phòng khuôn đúc nhựa (Korean/ Chinese; USD1200; 2058) Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 22-09-2017
Quản lí sản xuất (Tiếng Trung; USD750; 2083) Hồ Chí Minh, Tiền Giang 11 Tr - 17,6 Tr VND 22-09-2017
Nhân viên kinh doanh song ngữ (USD1500; 2082) Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương 22 Tr - 33 Tr VND 22-09-2017
Nhân viên định mức (400 USD) - 2095 Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 22-09-2017
Quality Manager (Garment; USD2000; 2084) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng 33 Tr - 48,4 Tr VND 22-09-2017
Deputy HR Manager ( USD1700; H1960) Hà Nam 28,6 Tr - 37,4 Tr VND 22-09-2017
CI cum EHS Engineer ( USD1000; 2085) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 22-09-2017
Senior Technician (USD600; 2088) Hồ Chí Minh, Bình Dương 11 Tr - 13,2 Tr VND 22-09-2017
Equipment Engineer (USD1000; 2089) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 22 Tr - 26,4 Tr VND 22-09-2017
Kỹ thuật vải-testing (400 USD) - 2092 Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 22-09-2017
Chief Accountant (Tiếng Trung; USD1500; 2078) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 22 Tr - 35,2 Tr VND 22-09-2017
Merchandiser (400 USD)-2094 Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 22-09-2017
New channel development Manager ( USD2000; 2079) Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 22-09-2017
Finishing Supervisor (USD900; NH1992) Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 21-09-2017
National Sales Manager (Building Materials; USD4000; C1990) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 66 Tr - 88 Tr VND 21-09-2017
Trưởng phòng An Toàn Môi Trường (USD1500; H1995) Hưng Yên 28,6 Tr - 37,4 Tr VND 21-09-2017
Project Sales Supervisor (USD1500; X1998) Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam 22 Tr - 37,4 Tr VND 21-09-2017
GA-HR Assistant Manager (USD1500; TTH1994) Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh 22 Tr - 37,4 Tr VND 21-09-2017
Production Department Manager (USD1000; H1989) Hải Phòng 22 Tr - 33 Tr VND 21-09-2017
Compliance Manager (USD2000; NH1987) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 33 Tr - 55 Tr VND 21-09-2017
Business Development Manager (B2B; USD2000; NH1993) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 33 Tr - 48,4 Tr VND 21-09-2017
QA Assistant Manager (Japanese; USD1200; TTH1988) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 21-09-2017
Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2;USD500-1000; TTH1996) Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương 11 Tr - 22 Tr VND 21-09-2017
Warehouse Supervisor (USD900; H1991) Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 21-09-2017
Development and Quality Manager (USD1800; 2053) Đồng Nai 33 Tr - 44 Tr VND 21-09-2017
Security Executive (USD 1500) - 2074 Hòa Bình 22 Tr - 33 Tr VND 21-09-2017
Sales Manager- Thị trường tiếng Đức (700 USD++) - 2076 Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 21-09-2017
Production Manager (3000 USD) - 2075 Bắc Giang 44 Tr - 66 Tr VND 21-09-2017
Legal Staff (USD550; P1984) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 11 Tr - 17,6 Tr VND 20-09-2017
Sales Executive (Building Materials; USD700; C1976; C1977) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 11 Tr - 15,4 Tr VND 20-09-2017
IT Staff (ERP; USD700; H1983) Hải Phòng 11 Tr - 15,4 Tr VND 20-09-2017
Sales Technical Executive(Chemical; USD700; C1985) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 20-09-2017
Sales Director/Manager (Hospitality; USD1200; NH1980; NH1981) Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vĩnh Phúc 17,6 Tr - 33 Tr VND 20-09-2017
Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh; USD550; 2048) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 20-09-2017
Sales Manager (USD650++; 2051) Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Trên 14,3 Tr VND 20-09-2017
Senior Customer Service Executive (Japanese N3; USD700; 2045) Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 20-09-2017
Assistant to General Director (USD1000++; 2044) Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình 22 Tr - 33 Tr VND 20-09-2017
Senior Human Resource Recruiter (USD1000; 2072) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 22 Tr - 26,4 Tr VND 20-09-2017
F&B Manager (Resort, USD2000, 2049) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 33 Tr - 48,4 Tr VND 20-09-2017
IT Staff (USD550; 2071) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 20-09-2017
QA Manager (Thực Phẩm; USD1000++; X1853) Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương 22 Tr - 33 Tr VND 20-09-2017
Phiên Dịch Tiếng Anh (USD800; 2042) Hải Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 19-09-2017
Parts Sales Manager (dealer, USD2000; 2064) Hồ Chí Minh, Bình Dương 33 Tr - 48,4 Tr VND 19-09-2017
HSE Manager (1000 USD ++) - 2066 Hồ Chí Minh, Tiền Giang Trên 22 Tr VND 19-09-2017
Phó Phòng Lắp Đặt (Thang Máy, USD 2500; 2039) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 44 Tr - 57,2 Tr VND 18-09-2017
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (USD450; 2041) Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên 8,8 Tr - 11 Tr VND 18-09-2017
QA Manager (USD1200; TTH1963) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 19,8 Tr - 28,6 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Sản Xuất Tiếng Anh (USD550; P1971) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 17-09-2017
F&B Manager ($2000; 2049) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 17-09-2017
HR Assistant Manager (Garment; USD1500; H1964) Hưng Yên 22 Tr - 37,4 Tr VND 17-09-2017
SPA Manager (USD950; TTH1975) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 15,4 Tr - 22 Tr VND 17-09-2017
GA Manager (Manufacturing; H1968) Long An Cạnh tranh 17-09-2017
Import & Export Manager (Garment; USD1500; P1966) Hà Nam, Nam Định, Thái Bình 22 Tr - 35,2 Tr VND 17-09-2017
Production Manager (Garment; USD2000; H1965) Hưng Yên 44 Tr - 48,4 Tr VND 17-09-2017
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (X1967) Long An, Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 17-09-2017
Trưởng Văn Phòng Đại Diện Logistics (USD1000; L2038) Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 16-09-2017
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn (USD1000; P1948) Hồ Chí Minh, Long An 15,4 Tr - 22 Tr VND 15-09-2017
Material Engineer (Footwear; USD1000++; NH1955) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Trên 22 Tr VND 15-09-2017
Giám Sát Sản Xuất (Đồ Gỗ/Nội Thất; USD750; NH1951) Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang 11 Tr - 19,8 Tr VND 15-09-2017
Giám Sát Cắt Gỗ (Sơ Chế; USD950; L1952) Hồ Chí Minh, Long An 15,4 Tr - 22 Tr VND 15-09-2017
Sparepart Sales Officer (Male; USD700; P1950) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 15-09-2017
Modern Trade Supervisor (USD1000++; X1949) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 22 Tr - 33 Tr VND 15-09-2017
Site Supervisor (Manufacturing Building, USD900 up, C1946) Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 14-09-2017
Marketing Management Trainee (USD750; L1944) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 14-09-2017
QC Supervisor (USD750; TTH1941) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 11 Tr - 17,6 Tr VND 13-09-2017
Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn (USD950; TC1942, TC1943) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 13,2 Tr - 22 Tr VND 13-09-2017
Marketing Staff (N3; USD700; TC1936) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước 11 Tr - 17,6 Tr VND 13-09-2017
Product Development Manager (USD2000; X1934) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 33 Tr - 48,4 Tr VND 10-09-2017
Nhân Viên Quản Lí Chất Lượng (Tiếng Nhật; USD650; TC1931) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 10-09-2017
Contracts Manager (Building, USD2500; C1933) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 44 Tr - 66 Tr VND 10-09-2017
Finance Manager (Manufacturing; H1932) Đà Nẵng 33 Tr - 44 Tr VND 10-09-2017
Field Sales Executive (USD950; L1930) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 17,6 Tr - 22 Tr VND 09-09-2017
Work Study Manager (Garment; USD2000; H1914) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng 22 Tr - 48,4 Tr VND 09-09-2017
Technician (Building Materials; USD3000; NH1926) Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu 44 Tr - 66 Tr VND 09-09-2017
Areas Sales Manager (USD2000; NH1929) Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang 39,6 Tr - 44 Tr VND 09-09-2017
Marketing Communications and Digital Marketing Specialist (Negotiable; L1925) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 09-09-2017
Purchaser (USD1000; 2087) Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 22 Tr - 26,4 Tr VND 08-09-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (USD1000; P1922) Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 08-09-2017
Phó Phòng Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh (USD700; NH1923) Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang 11 Tr - 17,6 Tr VND 08-09-2017
Sales Admin (USD1000; L1919) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 07-09-2017
Production Manager (USD2000; X1911) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình 22 Tr - 48,4 Tr VND 07-09-2017
Nhân Viên Phụ Trách Kho (Dược Phẩm; USD600; C1632) Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh 11 Tr - 15,4 Tr VND 07-09-2017
Cutting Manager (Garment; USD2000; NH1913) Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi 22 Tr - 48,4 Tr VND 07-09-2017
Assistant QA Manager (Garment; USD2000; C1912) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng 26,4 Tr - 48,4 Tr VND 07-09-2017
Phó Phòng Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin (USD1500; X1916) Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ 22 Tr - 37,4 Tr VND 07-09-2017
Packing Manager (Garment; USD2000; P1915) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng 22 Tr - 48,4 Tr VND 07-09-2017
Nhân Viên Phát Triển Và Bảo Trì Ứng Dụng Phần Mềm (USD600; P1918) Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ 11 Tr - 15,4 Tr VND 07-09-2017
Quản Trị Viên Phòng Công Nghệ Thông Tin (USD600; NH1917) Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ 11 Tr - 15,4 Tr VND 07-09-2017
Project Sales Supervisor (USD1500; X1920) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 22 Tr - 37,4 Tr VND 07-09-2017
Kỹ Thuật Viên Bộ Phận Bảo Trì Khuôn (USD600; L1909) Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên 11 Tr - 15,4 Tr VND 06-09-2017
Kỹ Sư Phòng Chuẩn Bị Sản Xuất (USD600; NH1910) Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng 11 Tr - 15,4 Tr VND 06-09-2017
Nhân Viên Trợ Lí (Tiếng Nhật N1; USD1000; L1906) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 22 Tr - 33 Tr VND 03-09-2017
Production Materials Control Manager (USD1300; H1908) Hà Nam 22 Tr - 33 Tr VND 03-09-2017
Marketing Manager (USD2000; C1907) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 44 Tr - 55 Tr VND 03-09-2017
Key Account Manager (USD1700; TTH1895) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 26,4 Tr - 44 Tr VND 02-09-2017
Phó Giám Đốc Sản Xuất (1200; X1903) Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu 22 Tr - 33 Tr VND 02-09-2017
Phó Giám Đốc Bảo Đảm Chất Lượng (USD1200; X1902) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp Cạnh tranh 02-09-2017
QA Executive (Garment, USD800; C1899) Hà Nam, Nam Định, Thái Bình 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 02-09-2017
Sales Supervisor/Sales Executive (B2B; Steel; USD900; N1652) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 11 Tr - 22 Tr VND 02-09-2017
Country Manager (USD2500; X1904) Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương 44 Tr - 59,4 Tr VND 02-09-2017
Compliance Manager (USD1700; H1901) Hưng Yên 33 Tr - 44 Tr VND 02-09-2017

Giới thiệu về công ty

MegaCEO.com là Mạng xã hội Lập nghiệp và Kết nối nguồn lực. Nơi bạn chia sẻ thương hiệu cá nhân, cập nhật và kết nối thông tin với bạn bè, chuyên gia, nhà tuyển dụng trên hơn 60 lĩnh vực khác nhau. Tham gia MegaCEO để gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu về lập nghiệp, tư vấn định hướng nhân sự cao cấp, tìm kiếm việc làm, việc thuê ngoài, khóa đào tạo và tham gia Tiến Cử Nhân Tài để nhận những giải thưởng lớn được cập nhật mỗi ngày từ các thành viên. Đăng ký miễn phí để kết nối thương hiệu của bạn ngay hôm nay!. http://megaceo.com/Register.aspx

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: