Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

Địa điểm: Tầng 12- tòa nhà BAC A BANK số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Qui mô công ty: 15000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.baca-bank.vn

Việc làm đang tuyển (157)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
[BAC A BANK] Nhân viên Lễ tân- Hành chính Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
[BAC A BANK Chi nhánh Hà Nội] Giám đốc Phòng Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
[BAC A BANK] Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi- Khối Vận hành Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
[Bac A Bank] Trưởng Bộ Phận Kiểm Toán Nội Bộ- Ban Kiểm Toán Nội Bộ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-06-2017
[BAC A BANK] Chuyên viên thị trường Vốn (thị trường nợ) Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
[BAC A BANK Vĩnh Phúc] Chuyên viên Ngân quỹ Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A Bank Vĩnh Phúc] Kiểm Soát Viên Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A BANK Vĩnh Phúc] Giám đốc Phòng Giao dịch Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A Bank Vĩnh Phúc] Giao Dịch Viên Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A Bank Vĩnh phúc] Chuyên Viên Quan Hệ Khách hàng cá nhân Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[Bac A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Và Kho Quỹ - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Xử Lý Nợ - CN Vĩnh Phúc Cần Thơ Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-06-2017
[BAC A BANK] Chuyên viên đào tạo- thiết kế và phát triển chương trình Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2017
[Bac A Bank] Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ- Ban Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-06-2017
[BAC A BANK] Giám đốc Công ty Kiều hối Hà Nội Cạnh tranh 11-06-2017
[Bac A Bank] Chuyên Viên Đào Tạo- Khối Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 04-06-2017
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Và Kho Quỹ - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Thẩm Định - CN Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN HCM Vĩnh Phúc Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Phó Giám Đốc Chi Nhánh HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Và Kho Quỹ - CN Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Thẩm Định - CN Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kinh Doanh - CN Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kinh Doanh - CN HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Trưởng Quỹ- Chi Nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Xử Lý Nợ - CN Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp CN Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kinh Doanh - CN Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 04-06-2017
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - CN Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Xử Lý Nợ - CN Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 04-06-2017
[BAC A BANK] Giám Đốc Phòng Giao Dịch- Hội Sở Vinh Nghệ An Cạnh tranh 03-06-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Xử Lý Nợ - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 31-05-2017
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân CN Cầu Giấy Hà Nội Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 31-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán - CN Huế Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - CN Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Thanh Hóa Vĩnh Phúc Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Huế Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bắc Giang Bắc Giang Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Thẩm Định - CN Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Quảng Bình Quảng Ninh Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - CN Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 31-05-2017
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Và Kho Quỹ - CN Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kinh Doanh CN Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 31-05-2017
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Và Kho Quỹ - CN Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 31-05-2017
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp CN Cầu Giấy Hà Nội Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Kiểm Soát Viên- CN Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 31-05-2017
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp CN Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Cầu Giấy Hà Nội Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Cầu Giấy Hà Nội Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - CN Cầu Giấy Hà Nội Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Thẩm Định - CN Cầu Giấy Hà Nội Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kế Toán Hành Chính Quản Trị - CN Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Cầu Giấy Hà Nội Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Huế Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Đà Nẵng Hà Tĩnh Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kinh Doanh CN Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kế Toán Hành Chính Quản Trị (CN Bắc Giang) Bắc Giang Cạnh tranh 31-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kế Hoạch- Khối Tài Chính- Kế Toán Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng QL Tài Sản Nợ- Có Khối Tài Chính Kế Toán Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] CV QL Và Hỗ Trợ Tín Dụng- Khối Thẩm Định & QL Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Giám Đốc TTQL & Hỗ Trợ KD Vốn- Khối Thẩm Định-QL Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Hà Nam Hà Nam Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Hà Nam Hà Nam Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hậu Kiểm - CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Xử Lý Nợ - CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản Nợ- Có Khối Tài Chính Kế Toán Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Kế Hoạch- Khối Tài Chính Kế Toán Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thông Tin Quản Lý- Khối Tài Chính Kế Toán Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] CV QL Và Hỗ Trợ KD Vốn- Khối Thẩm Định & QL Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - CN Hà Nam Hà Nam Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - CN Hà Nam Hà Nam Cạnh tranh 29-05-2017
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Và Kho Quỹ - CN Hà Nam Hà Nam Cạnh tranh 29-05-2017
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Và Kho Quỹ - CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kinh Doanh CN Gia Lâm Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Tài Chính- Khối Tài Chính Kế Toán Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Thẩm Định - CN Hà Nam Hà Nam Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Hà Nam Hà Nam Cạnh tranh 29-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 28-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- CN Hải Phòng Hà Tĩnh Cạnh tranh 28-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - CN Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 28-05-2017
[BAC A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 28-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 28-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 28-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư - Ban Pháp Chế Hà Nội Cạnh tranh 28-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ- Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Luật- Ban Pháp Chế Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - Chi Nhánh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hậu Kiểm- Chi Nhánh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân- CN Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Xử Lý Nợ- Chi Nhánh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- Chi Nhánh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quản Lý Kho Quỹ- Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QL Và PT Dịch Vụ Khách Hàng- Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kinh Doanh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng/Phó Phòng Kế Toán Hành Chính Quản Trị (CN Hà Tĩnh) Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Thẩm Định - Chi Nhánh Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng- Chi Nhánh Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - CN Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân- CN Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Thẩm Định - Chi Nhánh Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp CN Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Giao Dịch Viên- Chi Nhánh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Phó Giám Đốc Chi Nhánh Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Kiểm Soát Viên- Chi Nhánh Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Xử Lý Nợ - Chi Nhánh Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Trưởng Phòng Thẩm Định- Chi Nhánh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Chuyên Viên Kiểm Soát Và Thẩm Định Văn Bản (Ban Pháp Chế) Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
[BAC A Bank] Kiểm Soát Viên - Chi Nhánh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-05-2017

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập năm 1994 theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn góp cổ phần do các cổ đông có uy tín đóng góp, là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn có hoạt động kinh doanh lành mạnh và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với mạng lưới hoạt động rộng khắp trên các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm của cả nước. Là thành viên chính thức của Hiệp hội Thanh toán Viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu, Hiệp hội các ngân hàng Châu Á, Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam và Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam. Ngân hàng TMCP Bắc Á hoạt động dựa trên 5 tôn chỉ Tiên phong – Chuyên nghiệp – Đáng tin cậy – Cải tiến không ngừng – Vì hạnh phúc đích thực. Giữ tâm sáng như sao, ngân hàng TMCP Bắc Á xây dựng chuẩn mực ngân hàng mới, kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống với tinh hoa tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra sức mạnh tài chính cân bằng để cùng cả dân tộc hướng đến tương lai thịnh vượng. Hiện tại với nhu cầu phát triển và mở rộng mạng lưới chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau:

Thông điệp từ Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

BAC A BANK- Mái nhà chung gắn kết nhân tài

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: