Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Địa điểm: Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển (142)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Đà Nẵng (Mới) Đà Nẵng 5 Tr - 10 Tr VND 28-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang (Mới) An Giang 5 Tr - 10 Tr VND 28-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hải Phòng (Mới) Hải Phòng Cạnh tranh 28-04-2017
Chi Nhánh Bình Dương - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Mới) Bình Dương 7 Tr - 12 Tr VND 28-04-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Nhân Viên Quản Lý Tín Dụng Đồng Nai Cạnh tranh 27-04-2017
Nhân Viên Ngân Quỹ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2017
Chi Nhánh Chợ Lớn - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Đồng Nai Cạnh tranh 26-04-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đồng Nai Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân- Chi Nhánh Long An Long An Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Long An Long An Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 24-04-2017
Trưởng Phòng Giao Dịch - Khu Vực HCM Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 24-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - HCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 30-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - HCM Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 30-04-2017
Chuyên Viên Tái Thẩm Định - HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-04-2017
Nhân Viên Lái Xe - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2017
[PG Bank] CV/NV Định Giá - Khu Vực HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2017
Nhân Viên Lái Xe - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2017
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội 5 Tr - 8 Tr VND 27-04-2017
Phó Giám Đốc - Chi Nhánh Chợ Lớn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-04-2017
Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hải Phòng Cạnh tranh 27-04-2017
Chi Nhánh Hà Nội - Kiểm Soát Viên Kế Toán Giao Dịch - Kho Quỹ Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 27-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 27-04-2017
[PG Bank] - Giao Dịch Viên - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 27-04-2017
Chi Nhánh Đồng Tháp - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Đồng Tháp Cạnh tranh 27-04-2017
Chi Nhánh Đà Nẵng - Kiểm Soát Viên Quản Lý Tín Dụng Đà Nẵng Cạnh tranh 27-04-2017
Giao Dịch Viên _ CN Hải Phòng Bắc Ninh Cạnh tranh 27-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 27-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hải Phòng Cần Thơ Cạnh tranh 27-04-2017
Kiểm Soát Viên Quản Lý Tín Dụng Đà Nẵng 7 Tr - 12 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 26-04-2017
[PG Bank] TP/PP Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 26-04-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 26-04-2017
Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Bắc Ninh Cạnh tranh 26-04-2017
Giao Dịch Viên _ CN Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân- CN Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 15 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng _ CN Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Trưởng Phòng An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thẻ Hà Nội 6 Tr - 12 Tr VND 26-04-2017
Trưởng Bộ Phận Tra Soát Khiếu Nại Thẻ Quốc Tế Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ - Phòng Xử Lý Và Thu Hồi Nợ Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Phòng KHDN Lớn Hà Nội 8 Tr - 20 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Và Phát Triển Sản Phẩm - Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đồng Nai Cạnh tranh 26-04-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2017
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 26-04-2017
[PG Bank] CV Tài Chính Kế Toán - Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 8 Tr VND 26-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Long An Long An Cạnh tranh 25-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng _ HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2017
Giao Dịch Viên _ HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - HCM Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - HCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 25-04-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Nguồn Vốn & Kinh Doanh Tiền Tệ Hà Nội Cạnh tranh 25-04-2017
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Thanh Toán Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Bán Hàng Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2017
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2017
Chuyên Viên Định Giá - Khối Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2017
Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-03-2017
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 28-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 28-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng- Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ 5 Tr - 10 Tr VND 28-04-2017
TP/PP Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 28-04-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 28-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh An Giang An Giang Cạnh tranh 28-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang 5 Tr - 10 Tr VND 28-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 28-04-2017
Nhân Viên Lái Xe - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 28-04-2017
Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Quảng Ninh/Hải Phòng Quảng Ninh, Hải Phòng 5 Tr - 15 Tr VND 23-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 10 Tr VND 23-04-2017
[PG Bank] - Giao Dịch Viên - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 21-04-2017
[PG Bank] - Giao Dịch Viên - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 21-04-2017
Chi Nhánh Quảng Ninh - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Quảng Ninh Cạnh tranh 21-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 6 Tr - 10 Tr VND 19-04-2017
Thực Tập Sinh Phòng Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 24-03-2017
[PG Bank] CV/NV Định Giá - Khu Vực HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Và Phát Triển Sản Phẩm Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Nguồn Vốn & Kinh Doanh Tiền Tệ Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Trưởng Phòng Chính Sách Và Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Trưởng Bộ Phận Tra Soát Khiếu Nại Thẻ Quốc Tế Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Chuyên Viên An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Phần Mềm - TT CNTT Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 08-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 08-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Bán Hàng Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2017
Khu Vực HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-04-2017
[PG Bank] CV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực HCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 03-04-2017
[PG Bank] - Trưởng Phòng Giao Dịch - Khu Vực HCM Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 03-04-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Long An Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Long An Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Khánh Hòa - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Khánh Hòa Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Đồng Tháp - Giao Dịch Viên Đồng Tháp Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Đồng Tháp - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đồng Tháp Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Đồng Tháp - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Đồng Tháp Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Giao Dịch Viên Đồng Nai Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đồng Nai Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đồng Nai Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Đồng Nai Cạnh tranh 03-04-2017
Chi Nhánh Đà Nẵng - Kiểm Soát Viên Quản Lý Tín Dụng Đà Nẵng Cạnh tranh 03-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 6 Tr - 10 Tr VND 01-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang 5 Tr - 10 Tr VND 01-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh An Giang/ Cần Thơ An Giang, Cần Thơ 5 Tr - 8 Tr VND 01-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng- Chi Nhánh An Giang An Giang 5 Tr - 8 Tr VND 01-04-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 29-04-2017
[PG Bank] Phó Phòng Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 29-04-2017
[PG Bank] CV/NV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-04-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 26-04-2017
[PG Bank] CV/NV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 26-04-2017
[PG Bank] TP/PP Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 26-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng- Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ 5 Tr - 10 Tr VND 19-04-2017
[PG Bank] CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 16-04-2017
[PG Bank] CV Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán - Khối Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 16-04-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng DVNH Bán Lẻ - CN Long An Long An Cạnh tranh 15-04-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng DVNH Bán Lẻ - CN Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 12-04-2017
[PG Bank] CV/NV Định Giá - Khu Vực HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-04-2017
[PG Bank] CV Quản Lý Tín Dụng Khánh Hòa Cạnh tranh 11-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Đà Nẵng 5 Tr - 10 Tr VND 11-04-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng An Giang 5 Tr - 10 Tr VND 10-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân An Giang 5 Tr - 10 Tr VND 10-04-2017
Nhân Viên Quản Lý Tín Dụng Đồng Tháp Cạnh tranh 09-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp An Giang Cạnh tranh 09-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đồng Tháp 5 Tr - 8 Tr VND 09-04-2017
Kiểm Soát Viên Quản Lý Tín Dụng Đà Nẵng 8 Tr - 12 Tr VND 09-04-2017
Nhân Viên Lái Xe An Giang 4 Tr - 6 Tr VND 09-04-2017
Kiểm Soát Viên Kế Toán Giao Dịch - Kho Quỹ Khánh Hòa 8 Tr - 12 Tr VND 09-04-2017
Phó Phòng Quản Lý Tín Dụng Khánh Hòa 8 Tr - 12 Tr VND 09-04-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 10 Tr VND 09-04-2017
Phó Phòng Quản Lý Tín Dụng Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 08-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đà Nẵng 5 Tr - 10 Tr VND 08-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Khánh Hòa 5 Tr - 12 Tr VND 08-04-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đà Nẵng 5 Tr - 12 Tr VND 08-04-2017
Lễ Tân Đồng Tháp Cạnh tranh 05-04-2017

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là ngân hàng có tiềm năng rất mạnh với các cổ đông chính là các Tổng Công ty và Doanh Nghiệp tầm cỡ như: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Kiên định với định hướng trở thành một trong những Ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, PGbank đã, đang phát triển nhanh và ổn định cả về con người và thị trường. Năm 2012 là năm PG Bank sẽ tiến hành mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển những ứng viên xuất sắc cho các vị trí sau đây:

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: