Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Địa điểm: Phòng 703 - Tòa nhà C.T Plaza 60A Truong Son, Phuong 2, Quan Tan Binh

Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.ctgroupvietnam.com

140 followers

Việc làm đang tuyển (70)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Kiến Trúc Sư Nội Thất (Căn Hộ Cao Cấp, Nhà Cao Tầng) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 18-08-2017
Giám Đốc Thiết Kế (Chief Design Officer) (Mới) Hồ Chí Minh 66 Tr - 110 Tr VND 17-08-2017
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - XÂY DỰNG (CHIEF CONSTRUCTION) (Mới) Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 17-08-2017
Chuyên Viên Pháp Lý Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Đầu Tư - Investor Relations Executive Hồ Chí Minh 15 Tr - 30 Tr VND 17-08-2017
International Finance Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 66 Tr VND 17-08-2017
International Finance Assistant Hồ Chí Minh 10 Tr - 17 Tr VND 17-08-2017
Kỹ Sư Giám Sát M&E (Nhà Cao Tầng) Hồ Chí Minh, Bình Định 14 Tr - 25 Tr VND 17-08-2017
Kế Toán Tổng Hợp (Lĩnh Vực Xây Dựng) Hồ Chí Minh 14 Tr - 17 Tr VND 17-08-2017
Trưởng Nhóm Thiết Kế Kiến Trúc Hồ Chí Minh 20 Tr - 35 Tr VND 17-08-2017
Chuyên Viên Tài Chính (Banking) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 17-08-2017
Trưởng Ban Quản Lý Toà Nhà Hồ Chí Minh 28 Tr - 35 Tr VND 17-08-2017
Trưởng/ Phó Ban Quản Lý Dự Án Hồ Chí Minh, Bình Định 30 Tr - 60 Tr VND 17-08-2017
Kỹ Sư Giám Sát Hoàn Thiện - (Nhà Cao Tầng, Căn Hộ Cao Cấp) Hồ Chí Minh 14 Tr - 18 Tr VND 17-08-2017
Trưởng Ban Quản Lý Dự Án - Nhà Cao Tầng Hồ Chí Minh 35 Tr - 60 Tr VND 16-08-2017
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng - Phòng KSNB Hồ Chí Minh 18 Tr - 25 Tr VND 16-08-2017
Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Hồ Chí Minh 30 Tr - 50 Tr VND 16-08-2017
Họa Viên Kiến Trúc Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 14-08-2017
Họa Viên Kiến Trúc Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 12-08-2017
Kỹ sư Giám sát M&E (nhà cao tầng) Hồ Chí Minh 13 Tr - 25 Tr VND 12-08-2017
Kỹ sư Giám sát hoàn thiện nội thất (nhà cao tầng, căn hộ cao cấp) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 12-08-2017
Trưởng nhóm Thiết kế Kiến trúc Hồ Chí Minh 20 Tr - 35 Tr VND 12-08-2017
Trưởng / Phó Ban Quản Lý Dự Án Hồ Chí Minh 30 Tr - 60 Tr VND 12-08-2017
TRƯỞNG/ PHÓ BAN QLDA (Nhà cao tầng) Hồ Chí Minh 35 Tr - 60 Tr VND 12-08-2017
KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 12-08-2017
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 12-08-2017
KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG Hồ Chí Minh 14 Tr - 18 Tr VND 12-08-2017
KỸ SƯ GIÁM SÁT M&E Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 12-08-2017
Kế Toán Trưởng Cty Thành viên ( Kinh Nghiệm BĐS/Xây Dựng) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-08-2017
Quản Lý Team Cho Thuê Bất Động Sản Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-08-2017
Trưởng Nhóm Pháp Chế Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-08-2017
Trưởng Nhóm Hỗ Trợ Kinh Doanh Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 10-08-2017
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 10-08-2017
Chuyên Viên ISO - Phòng KSNB Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 09-08-2017
Chuyên Viên Kế Toán Thuế - KSNB Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 09-08-2017
Chuyên Viên Phát Triển Mặt Bằng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-08-2017
Chuyên Viên Phát Triển Dự Án Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-08-2017
Kỹ Sư Giao Thông Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-08-2017
Nhân Viên Đội Sửa Chữa Trong Xây Dựng (Defect) Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 09-08-2017
Trưởng Ban Quản Lý Dự Án - (nhà cao tầng, căn hộ cao cấp) Hồ Chí Minh, Bình Định 30 Tr - 60 Tr VND 08-08-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 08-08-2017
Trưởng/ Phó Ban Quản Lý Dự Án - (Nhà Cao Tầng, Căn Hộ Cao Cấp) Hồ Chí Minh, Bình Định 30 Tr - 60 Tr VND 08-08-2017
Training Executive (Sales Department) Hồ Chí Minh 10 Tr - 16 Tr VND 08-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 08-08-2017
Quản Lý Mảng Kinh Doanh Bất Động Sản Bán Lẻ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Phó Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản (Chuyên Sản Phẩm Đất Nền) Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 08-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Cho Thuê Mặt Bằng Trung Tâm Thương Mại Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 08-08-2017
Kế Toán Trưởng Cty Thành Viên ( Kinh Nghiệm BĐS/Xây Dựng) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Kỹ Sư Giám Sát M&E (Nhà Cao Tầng) Hồ Chí Minh, Bình Định 14 Tr - 25 Tr VND 08-08-2017
Trưởng Phòng Quản Lý Cho Thuê Bất Động Sản Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 08-08-2017
Giám Đốc Thiết Kế Kiến Trúc - Architectural Design Manager Hồ Chí Minh 30 Tr - 45 Tr VND 08-08-2017
Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Đô Thị Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Trợ Lý Giám Đốc Ban Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-08-2017
Trợ Lý Chủ Tịch Tập Đoàn ( Ngành Bất Động Sản) Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 07-08-2017
Chuyên Viên Hợp Đồng Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 07-08-2017
Thư Ký Chủ Tịch Tập Đoàn Hồ Chí Minh 15 Tr - 35 Tr VND 31-07-2017
CHIEF CONSTRUCTION OFFICER Hồ Chí Minh 66 Tr - 110 Tr VND 25-07-2017
Chuyên Viên Tài Chính Quốc Tế Hồ Chí Minh 15 Tr - 30 Tr VND 25-07-2017
IT Assistant (Good At English) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 24-07-2017
Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 24-07-2017
Kế Toán Trưởng Hồ Chí Minh 20 Tr - 35 Tr VND 24-07-2017
Kế Toán Thanh Toán Hồ Chí Minh 9 Tr - 11 Tr VND 20-07-2017
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 20-07-2017
Kỹ Sư Giám Sát Hoàn Thiện (Nhà Cao Tầng) Hồ Chí Minh, Bình Định 14 Tr - 18 Tr VND 20-07-2017
Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 17-07-2017
Kế Toán Tổng Hợp Hồ Chí Minh 12 Tr - 16 Tr VND 17-07-2017
Manager, Project Management (ERP) Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 17-07-2017
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng Hồ Chí Minh, Bình Định 14 Tr - 18 Tr VND 13-07-2017
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng (Nhà Cao Tầng) Hồ Chí Minh, Bình Định 14 Tr - 18 Tr VND 06-07-2017
Kế Toán Tổng Hợp Hồ Chí Minh 12 Tr - 17 Tr VND 05-07-2017

Giới thiệu về công ty

Tập đoàn C.T Group được biết đến như biểu tượng của một cộng đồng trẻ trung, năng động và đa dạng. Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai thế kỷ, Tập đoàn C.T Group không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng với sự phát triển của Đất nước trong giai đoạn "Đổi mới" và "Hội nhập" với kinh tế toàn cầu.

Từ những ngày đầu tiên thành lập, chỉ với vài người và số vốn ít ỏi, chúng tôi đã vượt qua muôn trùng khó khăn gian khổ, bằng sự quyết tâm, nhẫn nại, sự can trường, lòng dũng cảm, chúng tôi đã phát triển liên tục, không ngừng nghỉ để trở thành một Tập đoàn với 36 Công ty Thành viên hùng mạnh.

Ngày nay, những hoạt động kinh doanh trọng điểm của C.T Group tập trung vào các lĩnh vực "nóng" ở Việt Nam: Bất động sản, Bán lẻ cao cấp, Xây dựng, Đầu tư Tài chính, Ẩm thực – Giải trí và Y tế - Giáo dục, Đồn điền - Khai thác khoáng sản và Du lịch sinh thái. Sự kết hợp mang tính chiến lược, đồng bộ tất cả các lĩnh vực kinh doanh chính là chìa khoá đem lại sự thành công cho C.T Group.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: