Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

Địa điểm: VP Hà Nội : Tầng 3_Số 75 Phương Mai_ Đống Đa_Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://careers.topica.asia

Việc làm đang tuyển (99)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Giám sát Tài chính (TD1705050) (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
Cộng tác viên Truyền thông và Thương hiệu (TD1705049) (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
Cộng tác viên Khai thác thông tin Khách hàng (HCM) (TD1705047) (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-05-2017
Cộng tác viên Quản trị kế hoạch hoạt động hệ thống (TD1705046) (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Cộng tác viên Pháp chế (TD1705048) (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Cộng tác viên Khảo thí chất lượng Giảng viên quốc tế (TD1705045) (Mới) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 26-05-2017
Cộng tác viên Tài chính (TD1705044) (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Chuyên viên Hành chính Văn phòng (TD1705043) Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Chuyên viên Digital Marketing (TD1705042) Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
CHUYÊN GIA MARKETING QUỐC TẾ TƯƠNG LAI Hà Nội, Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 24-05-2017
Cộng tác viên Quản trị Hệ thống Dịch vụ Nội bộ (HN) (TD1705040) Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Giảng Viên Edumall (TD1705039) Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Cộng tác viên Telesale (TD1705036) Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Cộng tác viên nghiên cứu và phát triển thị trường Giảng viên quốc tế Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo Giảng viên quốc tế (TD1705035) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển thị trường Giảng viên quốc tế Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Tư vấn Tuyển sinh (TD1705034) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Chuyên viên Marketing (TD1705033) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Cộng Tác Viên Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh (TD1703012) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Cộng tác viên Quản trị và Phân tích dữ liệu (TD1703031) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 25-05-2017
Cộng tác viên Thư ký tuyển sinh (TD1705030) Hà Nội, Hồ Chí Minh 3 Tr - 5 Tr VND 25-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Topica Uni (Đà Nẵng) (TD1705029) Đà Nẵng 7 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Cộng Tác Viên Trực Giảng (TD1705028) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TƯƠNG LAI (FISE) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 25-05-2017
Cộng tác viên Tuyển dụng Topica Edumall (TD1705026) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Cộng tác viên Nhân sự (TD1705025) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng Nội bộ Quốc tế Tương lai Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-05-2017
Chuyên viên Phân tích Tài chính (TD1705023) Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Chương Trình Tuyển Dụng 12 CFO Tương Lai Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-05-2017
Chuyên viên Vận hành lớp học (TD1705022) Hà Nội Cạnh tranh 28-05-2017
Chuyên viên Phát triển khảo thí chất lượng Giảng viên Quốc tế Hà Nội Cạnh tranh 28-05-2017
Chuyên viên Online Marketing (TD1705020) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Chuyên viên Quản lý Học tập Topica Ivy (TD1705019) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Chuyên viên Quản lý Học tập (HCM) (TD1705018) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-05-2017
Chuyên gia Vận hành hệ thống Quốc tế Tương lai Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Native VIP (HCM) (TD1703025) Hồ Chí Minh 12 Tr - 32 Tr VND 24-05-2017
Chuyên viên Hành chính Tổng hợp (Hà Nội) (TD1705015) Hà Nội 4 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Chương trình Tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online Edumall (HCM) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 24-05-2017
Chương trình Tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online Edumall (HN) Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 24-05-2017
Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng Quốc tế Tương lai Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-05-2017
Cộng Tác Viên Telesale (TD1704013) Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Cộng Tác Viên Điều Phối Hành Chính - Nhân Sự (TD1705011) Hà Nội Cạnh tranh 22-05-2017
Cộng Tác Viên Công Tác Sinh Viên (TD1705010) Hà Nội Cạnh tranh 28-05-2017
Chuyên Viên Công Tác Sinh Viên (TD1705009) Hà Nội Cạnh tranh 28-05-2017
Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp (TD1705008) Hà Nội Cạnh tranh 28-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Lớp Học Trực Tuyến (TD1705007) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Cộng Tác Viên Hành Chính - Nhân Sự Topica Edumall (TD1705006) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Học Tập Topica Uni (TD1705005) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Cộng Tác Viên Marketing Song Ngữ Việt - Thái (TD1705004) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Cộng Tác Viên Kế Toán Khách Hàng (TD1705003) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Cộng Tác Viên Sát Hạch Chất Lượng Giảng Viên Quốc Tế (Part - Time) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Advisor (Vietnamese - Thai) (TD1705001) Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Topica Native (Thu Nhập 12 - 32 Triệu) Hà Nội 12 Tr - 32 Tr VND 26-05-2017
Chuyên Viên Hành Chính Tổng Hợp (HCM) (TD1704031) Hồ Chí Minh 4 Tr - 7 Tr VND 26-05-2017
Chuyên Viên Vận Hành Và Phát Triển Khóa Học (HCM) (TD1704030) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-05-2017
Chuyên Viên Nhân Sự (TD1704029) Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Trợ Lý Hành Chính (TD1704026) Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Cộng Tác Viên Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ Nội Bộ (HCM) (TD1704028) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Topica Uni (Thu Nhập 8 - 15 Triệu) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2017
Cộng Tác Viên Kế Toán Quốc Tế (TD1704027) Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống Hà Nội 6 Tr - 13 Tr VND 21-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Nguồn Lực (TD1704023) Hà Nội Cạnh tranh 18-05-2017
Chuyên Viên Thư Ký Tuyển Sinh (TD1704022) Hà Nội Cạnh tranh 16-05-2017
Chương Trình Tuyển Dụng 22CEO Tương Lai Đông Nam Á Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cạnh tranh 15-05-2017
Cộng Tác Viên Lễ Tân (HCM) (TD1704019) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-05-2017
Quản Trị Viên Tài Chính (TD1704017) Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2017
Chuyên Viên Marketing Online (TD1704015) Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 12-05-2017
Chuyên Viên Phát Triển Học Liệu (TD1704012) Hà Nội Cạnh tranh 10-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh (TD1704011) Hà Nội Cạnh tranh 10-05-2017
Cộng Tác Viên Phát Triển Nguồn Tuyển Dụng (TD1702013) Hà Nội Cạnh tranh 09-05-2017
Lái Xe Cho Phó Tổng Giám Đốc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 07-05-2017
Cộng Tác Viên Quỹ (TD1704008) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 04-05-2017
Chuyên Viên Quỹ (TD1704007) Hà Nội Cạnh tranh 04-05-2017
Cộng Tác Viên Vận Hành Đào Tạo Giảng Viên Quốc Tế (Part-Time) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 04-05-2017
Cộng Tác Viên Thanh Toán (TD1704005) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 03-05-2017
Chuyên Viên Thanh Toán (TD1704004) Hà Nội Cạnh tranh 03-05-2017
Chuyên Viên Điều Phối Giảng Viên (TD1704002) Hà Nội Cạnh tranh 02-05-2017
Trợ Lý Dự Án (TD1704001) Hà Nội Cạnh tranh 02-05-2017
Chuyên Viên Quản Trị Và Phát Triển Chất Lượng Giảng Viên (TD1703036) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-04-2017
Tuyển 10 Full-Stack Developers (TD1703035) Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 30-04-2017
Tuyển 15 Lập Trình Viên (TD1703034) Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 29-04-2017
Tuyển 05 Senior Developers (TD1703033) Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 29-04-2017
Cộng Tác Viên Khai Thác Và Phát Triển Thị Trường Giảng Viên Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 28-04-2017
Chuyên Viên Hợp Tác Giảng Viên (TD1703028) Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng (TD1703026) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 27-05-2017
Cộng Tác Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Lớp Học Trực Tuyến VIP (TD1703023) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 24-05-2017
Cộng Tác Viên Vận Hành Kỹ Thuật Lớp Học Trực Tuyến (TD1703022) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 24-05-2017
Cộng Tác Viên Vận Hành Lớp Học Trực Tuyến (TD1703018) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 22-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Học Tập (TD1703015) Hà Nội Cạnh tranh 16-05-2017
Cộng Tác Viên Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh (TD1703012) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 13-05-2017
Cộng Tác Viên Phát Triển Học Liệu (TD1703011) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 13-05-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng Hà Nội Cạnh tranh 09-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Topica Edumall (TD1702022) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 07-05-2017
Lễ Tân (TD1703005) Hà Nội Cạnh tranh 02-05-2017
Cộng Tác Viên Hành Chính Tổng Hợp (TD1702015) Hà Nội 3 Tr - 5 Tr VND 02-05-2017
Chuyên Viên Vận Hành Đào Tạo (TD1703004) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-05-2017
Chuyên Viên Khảo Sát Thị Trường (HCM) (TD1703003) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-05-2017
Cộng Tác Viên Hợp Tác Và Phát Triển Giảng Viên (TD1703002) Hà Nội Cạnh tranh 01-05-2017
Chuyên Viên Tài Chính Tổng Hợp (TD1703001) Hà Nội Cạnh tranh 01-05-2017

Giới thiệu về công ty

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. TOPICA hiện có hơn 1400+ nhân viên toàn thời gian, 1000+ giảng viên bán thời gian ở các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao với hơn 1000+ Giảng viên doanh nhân và 6300 Cựu sinh viên thăng tiến thành đạt.

TOPICA NATIVE là đơn vị đầu tiên trên thế giới phát triển ứng dụng luyện nói tiếng Anh online qua Google Glass. Nền tảng học Tiếng Anh trực tuyến, tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc giúp Học viên luyện nói hàng ngày từ 8 giờ đến 24 giờ với Giáo viên Âu – Mỹ – Úc. Học viên được bắt đầu ngay với lộ trình học của riêng mình, không phải chờ mở lớp.

TOPICA IVY là chuỗi sản phẩm công nghệ giáo dục cao cấp của Topica dựa trên nền tảng hợp tác với các tổ chức danh tiếng, các trường Đại học và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Các chương trình đào tạo của Topica IVY: TOPICA Founder Institute, TOPICA IVY English, TOPICA Executive và TOPICA Professional được sáng lập nhằm đào tạo các nhà doanh nhân và lãnh đạo toàn cầu.

TOPICA Founder Institute (TFI) là Accelerator duy nhất tại VN có học viên gọi vốn thành công hàng triệu USD: Appota và HSP Yton. Mentors của chương trình hầu hết là các Quỹ (CyberAgent Ventures, IDG Ventures…) và Founder thành đạt (VNG, Vatgia, VietnamWorks…). TFI là thành viên của Mạng lưới Founder Institute toàn cầu, sáng lập tại Silicon Valley, có chi nhánh tại 41 nước.

• Giới thiệu TOPICA http://www.youtube.com/user/TOPICAVIETNAM

• Các thông tin khác về hoạt động của TOPICA: http://topica.edu.vn

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: