VPĐD SKF Viet Nam

www.skf.com.vn

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Từ năm 1991, Tập đoàn SKF đã triển khai hoạt động tại Việt Nam và thiết lập hai Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Qua việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, hiện nay SKF Việt Nam là nhà cung cấp vòng bi và phớt chặn hàng đầu cho các ngành công nghiệp Việt Nam như Xi măng, Thép, Giấy, Đường, Cao su, Động cơ điện, Chế tạo Cơ khí, Đường sắt, Dầu khí . . . . Trong lãnh vực bảo trì hiện đại, để phục vụ cho ngành Công nghiệp Việt Nam, Công ty dịch vụ SKF Việt Nam được thành lập từ năm 2002 để cung cấp các dịch vụ kiểm tra tình trạng vòng bi và độ tin cậy của thiết bị. Bằng việc cung cấp công nghệ hàng đầu cho các ngành Công nghiệp tại Việt Nam, SKF đang hỗ trợ tích cực cho việc phát triển của nền kinh tế Việt Nam và đang thực sự hòa nhập vào sự phát triển này.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại VPĐD SKF Viet Nam