YEAH1 NETWORK

Địa điểm: 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, TP. HCM

Qui mô công ty: 300Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://yeah1network.com/

148 followers

Việc làm đang tuyển (109)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Mới) Hồ Chí Minh 6 Tr - 7 Tr VND 18-08-2017
Pr Executive (Mới) Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 18-08-2017
Pr Manager (Mới) Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 18-08-2017
Office Admin (Mới) Hồ Chí Minh 3 Tr - 5 Tr VND 18-08-2017
Product Manager (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 18-08-2017
Senior Recruiter (Mới) Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 18-08-2017
Sales Executive (Mới) Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 18-08-2017
Thực Tập Sinh Office Admin Hồ Chí Minh 2 Tr - 3 Tr VND 18-08-2017
Senior Full Stack Developer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 18-08-2017
Junior Developer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 18-08-2017
Sales Executive Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 18-08-2017
2D Animation Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 18-08-2017
Product Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 18-08-2017
Junior Web Developer Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 18-08-2017
CTV Chăm Sóc Khách Hàng (Part-time) Hồ Chí Minh 3 Tr - 4 Tr VND 18-08-2017
Internal Trainer Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 18-08-2017
2D Artist Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 18-08-2017
Sales Executive Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 18-08-2017
Senior Recruiter Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 18-08-2017
Internal Trainer Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 18-08-2017
Product Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 18-08-2017
Office Admin Hồ Chí Minh 3 Tr - 5 Tr VND 18-08-2017
Junior Web Delevoper Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 17-08-2017
Training Manager Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 16-08-2017
Pr Executive Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 16-08-2017
Social Media Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 16-08-2017
Internal Trainer Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 16-08-2017
2D Artist Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 16-08-2017
Senior Recruiter Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 16-08-2017
Product Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 15-08-2017
Quay Phim & Dựng Phim Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 15-08-2017
Designer Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 15-08-2017
Pr Manager Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 15-08-2017
Thực Tập Sinh Thiết Kế Hồ Chí Minh 1 Tr - 3 Tr VND 15-08-2017
Trưởng Phòng Đào Tạo Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 15-08-2017
Trưởng Phòng Marketing Hồ Chí Minh 20 Tr - 25 Tr VND 15-08-2017
Creative Director Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 15-08-2017
Sales Manager Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 15-08-2017
CTV Admin Facebook Hồ Chí Minh 1 Tr - 3 Tr VND 15-08-2017
Product Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 15-08-2017
Sales Executive Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 14-08-2017
Internal Trainer Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 14-08-2017
Senior Recruiter Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 14-08-2017
Product Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-08-2017
Content Creator Hồ Chí Minh 5 Tr - 6 Tr VND 14-08-2017
Office Admin Hồ Chí Minh 3 Tr - 5 Tr VND 14-08-2017
Creative Director Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 14-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh (Mảng Truyền Thông) Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 14-08-2017
Kỹ Thuật Viên Daily Motion Hồ Chí Minh 6 Tr - 7 Tr VND 14-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 14-08-2017
Senior SEO Excutive Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 13-08-2017
CTV Kinh Doanh Quảng Cáo Hồ Chí Minh 4 Tr - 7 Tr VND 13-08-2017
SALES MANAGER Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 13-08-2017
Designer Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 13-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Quảng Cáo Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 13-08-2017
2D Animation Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 13-08-2017
Creative Director Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 13-08-2017
Sales Executive Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 13-08-2017
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CAO CẤP – KEY ACCOUNT Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 12-08-2017
Sales Online Hồ Chí Minh 3 Tr - 4 Tr VND 12-08-2017
NV KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC “MERCHANTS” Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 12-08-2017
Sales Manager Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 12-08-2017
Account Executive Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 09-08-2017
Film Production Assitant Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 09-08-2017
Film Producer (Nhà Sản Xuất Phim) Hồ Chí Minh 15 Tr - 30 Tr VND 09-08-2017
Sales Online Hồ Chí Minh 3 Tr - 4 Tr VND 08-08-2017
SALES MANAGER Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 08-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Quảng Cáo Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 08-08-2017
CTV Kinh Doanh Quảng Cáo Hồ Chí Minh 4 Tr - 7 Tr VND 08-08-2017
Academic Manager Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 08-08-2017
Chuyên Viên Quảng Cáo Facebook Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 08-08-2017
Sales Online Hồ Chí Minh 3 Tr - 4 Tr VND 08-08-2017
Training Manager Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 08-08-2017
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ PROPOSAL Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 08-08-2017
Recruitment Manager Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 08-08-2017
Chuyên Viên Quảng Cáo Google Hồ Chí Minh 6 Tr - 7 Tr VND 08-08-2017
Marketing Manager Hồ Chí Minh 20 Tr - 25 Tr VND 08-08-2017
Social Media Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 08-08-2017
Chuyên Viên Quảng Cáo Facebook Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 08-08-2017
Chuyên Viên Quảng Cáo Google Hồ Chí Minh 6 Tr - 7 Tr VND 08-08-2017
Sale Publisher Hồ Chí Minh 6 Tr - 7 Tr VND 08-08-2017
2D Animation Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 08-08-2017
Content Marketing Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 08-08-2017
Digital Planner Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 08-08-2017
Graphic Designer Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 08-08-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 08-08-2017
Chuyên Viên Quảng Cáo Google Hồ Chí Minh 6 Tr - 7 Tr VND 08-08-2017
Sales Online Hồ Chí Minh 3 Tr - 4 Tr VND 08-08-2017
Financial Manager Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 08-08-2017
Marketing Manager Hồ Chí Minh 20 Tr - 25 Tr VND 08-08-2017
Chuyên Viên Quảng Cáo Facebook Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 08-08-2017
Marketing Manager Hồ Chí Minh 20 Tr - 25 Tr VND 08-08-2017
Content Marketing Hồ Chí Minh 3 Tr - 6 Tr VND 08-08-2017
Nhân Viên Sale Truyền Thông Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 11 Tr VND 08-08-2017
Nhân Viên Thu Mua Hồ Chí Minh 7 Tr - 14 Tr VND 07-08-2017
Nhân Viên Lễ Tân Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 04-08-2017
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 02-08-2017
Senior SEO Excutive Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 30-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 29-07-2017
COPYWRITER Hồ Chí Minh 7 Tr - 7 Tr VND 25-07-2017
GRAPHIC DESIGN Hồ Chí Minh 10 Tr - 10 Tr VND 25-07-2017
PRODUCT MANAGER Hồ Chí Minh 22 Tr - 30,8 Tr VND 25-07-2017
Sales Online Hồ Chí Minh 3 Tr - 4 Tr VND 25-07-2017
NHÂN VIÊN IT Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 24-07-2017
Content Writer Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 24-07-2017
NHÂN VIÊN XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN PHẨM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 23-07-2017
Sales Manager Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 23-07-2017
Sales Online Làm Việc Tại Nhà Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 21-07-2017
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 11-07-2017

Giới thiệu về công ty

Tập đoàn Yeah1 là mạng lưới Online Video đa nền tảng số 1 Châu Á trên Youtube & Facebook, đồng thời  thuộc top 13 trên thế  giới về Network Youtube, tạo ra 5 tỷ lượt xem video mỗi tháng từ 50 triệu người theo dõi trên thế giới.  Được xem là hệ thống Social số 1 Việt Nam, Yeah1 Network hiện đang sở hữu hơn 4000 đối tác sáng tạo nội dung. Luôn dẫn đầu trong lĩnh vực truyền thông, tập đoàn Yeah1 đang điều hành 03 kênh truyền hình với lượng rating dẫn đầu là Yeah1TV, Yeah1Family & Imovie. Chúng tôi sở hữu & phát triển nội dung trên các kênh nổi bật như: Thích Ăn Phở, Yeah1TV, Yeah1 Music, Yeah1 Video, Zitu, Lady9, HayKing, Vloggers Vietnam & Yeah1.Com.

Yeah1 Network có 5 kênh Youtube đạt nút vàng trên 1 triệu theo dõi như Vietnam EsportTV, Yeah1TV, DamTV, BB&BG & VineaddTV. Chúng tôi hướng dẫn các đối tác & nhãn hàng tiếp cận với thế giới trực tuyến thông qua video. Chúng tôi giúp họ tối ưu hóa nguồn lực đang có để tạo ra nội dung hấp dẫn hơn và tiếp cận được tới nhiều khán giả hơn.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: