Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Accountant cum Billing

ACC - American Chiropractic Clinic
Ngày cập nhật: 01/08/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

Description/Mô tả công việc:

1. Prepares and submits clean claims to various insurance companies either electronically or by paper in Vietnam and oversea
Chuẩn bị và nộp hồ sơ bảo hiểm bồi thường đến tất cả công ty bảo hiểm qua thư điện tử hoặc giấy ở Việt Nam và nước ngoài.
2. Answers questions from patients, clerical staff and insurance companies.
Trả lời tất cả các câu hỏi từ bệnh nhân và nhân viên bảo hiểm ở phòng bồi thường.
3. Identifies and resolves patient billing complaints.
Tìm ra và xử lý những than phiền về vấn đề bồi thường.
4. Able to follow instructions on billing and able to communicate wisely for those rejected claims.
Có khả năng theo hướng dẫn về quy trình bồi thường và có khả năng trả lời linh hoạt đến những ca bảo hiểm bị từ chối.
5. Reviews rejected accounts for possible assignment and makes recommendations to FM, also prepares solutions for the collection.
Rà soát những ca bảo hiểm không được chấp nhận và đóng góp ý kiến đến Giám đốc tài chính để ra phương án thu hồi khoản nợ.
6. Processes payments from insurance companies, track debt and reconciles with Accounting on A/R account.
Rà soát các khoản thanh toán từ công ty bảo hiểm, theo dõi công nợ và đối chiếu với Kế Toán các khoản phải thu.

7. Processes payments from partner clinic about commission referral patients to take X ray, MRI,..

Rà soát các khoản thanh toán từ phòng khám đối tác về hóa hồng giới thiệu bệnh nhân chụp Xray, M RI,…

8. Collect and Bank deposit cash.

Thu thu và nộp tiền ngân hàng (có két sắt và máy đếm tiền riêng)

9. Perform other duties as assigned by chief accountant
Thực hiện các công việc khác được giao phó bởi kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Request/Yêu cầu:

1. Good at communicating in English/Giao tiếp Tiếng Anh TỐT 

2. Knowledge of computer programs./ Biết sử dụng vi tính văn phòng. 

3. Be active, hardworking, can work overtime when required and good communication skill/ Năng động, chăm chỉ, có thể làm thêm giờ khi cần thiết và kỹ năng giao tiếp tốt

4. Must be well organized and detail-oriented./Phải biết tổ chức, sắp xếp, và chi tiết. 

5. No experience required / KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

ACC - American Chiropractic Clinic

http://acc.vnQui mô công ty: 25-99
ACC là Phòng Khám chuyên khoa đầu tiên và là một trong những phòng khám hàng đầu về thần kinh cột sống tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2006, Phòng Khám...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Accountant cum Billing

ACC - American Chiropractic Clinic

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.