Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

CAD Design Engineer/ Kỹ Sư Thiết Kế CAD

Công Ty TNHH Barillec Điện Đông Nam Á
Ngày cập nhật: 22/02/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Responsible design drawing engineer as electrical system, enclosure, panel systems… using CAD 2D / 3D service project work on electrical
 • Estimate, extract the amount of supply cost on the drawings
 • Coordinating with other dept to check and revise drawing achievement of committed targets as well as performance of team leaders and workers.
 • Work in team and coordinate with individuals in any new projects (related to manufacturing process),
 • Analyze and monitor the Production process based on statistic data/tools, provide technical, engineering support and recommendations for improvement (to increase productivity and reduce expenditure).
 • Ensure compliances with the Company’s Internal Labor, Safety regulations and policies, and monitor the Company’s assets and tools.
 • Make bid documents, report (in written and verbally) directly to Director.

-------------------------------------------------------------------------

 • Chịu trách nhiệm bản vẻ thiết kế kỹ thuật như hệ thống bảng điều khiển ... sử dụng CAD 2D/3D khi thiết kế dự án
 • Ước tính, trích xuất số lượng chi phí cung cấp trên bản vẽ
 • Phối hợp với phòng ban khác để kiểm tra và sửa lại bản vẽ để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cũng như hiệu suất của các nhà lãnh đạo nhóm và người lao động.
 • kết hợp các thành viên trong nhóm trong tất cả các dự án có liên quan tới quá trình sản xuất, để hoàn thành tốt các mục tiêu công việc được giao cùng với tổ trưởng và công nhân.
 • Phân tích và giám sát quá trình sản xuất dựa trên dữ liệu / công cụ thống kê, cung cấp kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật và kiến nghị để cải tiến (tăng năng suất và giảm chi tiêu).
 • Đảm bảo tuân thủ với nội Lao động của Công ty, các quy định và chính sách an toàn và giám sát tài sản và các công cụ của Công ty.
 • Báo cáo (bằng văn bản và bằng lời nói) trực tiếp cho Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

 • University graduate major in Electrical engineering / Marine engineering.
 • Age: 27-35
 • Language:
  • Good communication in English.
  • Communication in French is a big plus.
  • Be able to read and comprehend specification or technical document.
 • Computer Skills:
  • Revit, AutoCAD, Ms. Office, …
  • Fluent of all design software in Electrical system.
 • Knowledge
  • Deeply knowledge in Electrical design and construction standard (TCVN and international standards).
  • Knowledge in other technical field such as shipyard...
  • Obtain Practicing Certification of Design.
 • Skills:
  • Be able to work independently.
  • Have time management skill, be able to arrange works by priority order.
  • Make decision, solution for problem during design and construction process.
 • Interpersonal:
  • Team work spirit.
  • Enthusiastic.
 • Working experience:
  • MINIMUM 03 YEARS of experience.
  • Experience in marine engineering is a big plus.

----------------------------------------------------

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện / kỹ thuật điện công nghiệp đóng tàu.
 • Tuổi: 27-35
 • Ngôn ngữ:
  • Giao tiếp tiếng anh Tốt
  • Biết tiếng PHÁP là một lời thế.
 • Kỹ năng máy tính:
  • Revit, AutoCAD, Văn phòng, ...
  • Thạo các phần mềm thiết kế  hệ thống điện.
 • Kiến thức
  • Có kiến thức chuyên sâu trong thiết kế điện và tiêu chuẩn xây dựng (TCVN và tiêu chuẩn quốc tế).
  • Am hiểu lĩnh vực kỹ thuật khác như nhà máy đóng tàu ...
  • Chứng chỉ bằng cấp thiết kế.
 • Kỹ năng:
  • Có khả năng làm việc độc lập.
  • Có kỹ năng quản lý thời gian, có thể sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
  • Kỹ năng ra quyết định, giải pháp cho vấn đề trong quá trình thiết kế và xây dựng quy trình.
 • Kỹ năng cá nhân
  • Tinh thần làm việc theo nhóm.
  • Nhiệt tình.
 • Kinh nghiệm làm việc:
  • TỐI THIỂU 3 NĂM kinh nghiệm.
  • Kinh nghiệm trong ngành hàng hải, đóng tàu là một lợi thế.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: 27 - 35
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Cơ hội huấn luyện:

  Được đào tạo nâng cao tay nghề.

 • Phúc lợi:

  - Được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, phép, nghỉ lễ tết.
  - Bảo hiểm PIV
  - Xét tăng lương hằng năm
  - Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Barillec Điện Đông Nam Á

BARILLEC is a french company dealing with marine electricity for more than 50 years, our Vietnamese subsidiary Be sea Co., Ltd (Barillec Electricity South...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Các công việc tương tự Xem tất cả

CAD Design Engineer/ Kỹ Sư Thiết Kế CAD

Công Ty TNHH Barillec Điện Đông Nam Á

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.