Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Chuyên Viên Ban Thanh Tra

SCI GROUP
Ngày cập nhật: 17/08/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Trưởng/ Phó Ban thanh tra tra về công tác xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban;
 • Tham mưu trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong toàn Tập đoàn;
 • Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động, tuân thủ quy chế quy định của Tập đoàn và các đơn vị, cơ sở trực thuộc;

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng hệ thống văn bản, quy trình, mẫu biểu hành chính phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra của Ban theo yêu cầu nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban;
 • Thẩm định, phối hợp Ban Pháp chế, Khối HCNS, các Phòng, Ban chức năng liên quan thực hiện công tác thẩm định văn bản, chính sách của Tập đoàn cũng như giám sát trước, trong và sau khi ban hành;
 • Lập kế hoạch thanh tra, giám sát và tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, giám sát khu vực, cơ sở đã được phê duyệt;
 • Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra theo đợt, định kỳ, đột xuất do Ban thanh tra tổ chức;
 • Kiểm tra, giám sát, đốc thúc, phối hợp đối với các phòng ban, đơn vị thực hiện đúng, đủ, kịp thời các yêu cầu công việc, chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đối với các đơn vị, bộ phận trong phạm vi công việc được giao;
 • Yêu cầu các đơn vị, cơ sở, đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra chuyên môn phụ trách;
 • Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra hoặc vi phạm theo đề xuất của Trưởng bộ phận/cơ sở, do Ban Thanh tra phát hiện;
 • Giám sát việc thực hiện kết luận, quyết định của lãnh đạo Tập đoàn, Ban thanh tra đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm quy chế quy định hiện hành.
 • Báo cáo, đệ trình với Trưởng Ban thanh tra về kết quả thanh tra hàng tuần, tháng, thanh tra đột xuất và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.
 • Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, bảo quản an ninh, an toàn hoặc theo dõi vật chứng thu giữ được.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác từ Trưởng và Phó BTT.

QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

 • Nhận sự chỉ đạo và báo cáo trực tiếp từ Trưởng/ Phó Ban thanh tra SCI Group;
 • Phối hợp với các thành viên trong Ban và các phòng ban khác để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Ban và Tập đoàn;

01 làm việc tại Head Office tại Hà Nội, 01 làm tại Khu vực HCM.

Yêu Cầu Công Việc

 • Nam/Nữ tuổi từ 28 - 40.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành hành chính, quản trị, luật.
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có sự am hiểu về Luật, Pháp chế, kiến thức pháp lý, hành chính, kiểm soát nội bộ.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, khéo léo, linh hoạt trong xử lý tình huống.
 • Có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổng hợp, báo cáo.
 • Tiếng anh giao tiếp.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 28 - 40
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

SCI GROUP

http://scigroup.com.vn/Qui mô công ty: 1000
Tập đoàn SCI ( Service Comprehension International) là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, phát triển trên nền tảng cốt lõi là dịch vụ làm đẹp và chăm sóc...Chi tiết
Job tags / Kỹ năng:Chuyên Viên Ban Thanh Tra

Chuyên Viên Ban Thanh Tra

SCI GROUP

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.