Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là ngân hàng thương mại số 1 tại Việt Nam với số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất, tốc độ tăng trưởng cao nhất và lợi nhuận dẫn đầu... Chi tiết

Chuyên Viên Phòng Chế Độ Kế Toán

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Chuyên Viên Cao Cấp Chế Độ

 • Chủ trì một số nhiệm vụ chủ chốt, trọng yếu của phòng CĐKT, Hoạch định lộ trình kế hoạch thực hiện. Đầu mối nghiên cứu yêu cầu của công tác kế toán, các quy định văn bản luật pháp liên quan để tham mưu với lãnh đạo phòng trình Ban lãnh đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nghiệp vụ kế toán, các chính sách lõi trong công tác kế toán của NHCT và trực tiếp đào tạo, triển khai với mục tiêu hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định về nghiệp vụ kế toán trong khuôn khổ các quy định của NHCTVN và quy định của Nhà nước
 • Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nghiệp vụ kế toán, phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ.;
 • Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc trong công tác kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT.
 • Tham gia góp ý các dự thảo cơ chế nghiệp vụ của các phòng ban khác;
 • Tham gia các dự án, đề án liên quan công tác kế toán.
 • Chủ động xây dựng, đề xuất chương trình kiểm tra giám sát hoạt động kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT
 • Xây dựng đề cương, giáo trình và trực tiếp thực hiện công tác đào tạo cho toán hệ thống về lĩnh vực, nghiệp vụ được phân công

2. Chuyên viên Chính Chế độ kế toán

 • Nghiên cứu yêu cầu của công tác kế toán, các quy định văn bản luật pháp liên quan, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn hạnh toán kế toán, xây dựng các mẫu biểu chứng từ kế toán, hoá đơn áp dụng trong hệ thống NHCT với mục tiêu hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định về nghiệp vụ kế toán trong khuôn khổ các quy định của NHCTVN và quy định của Nhà nước
 • Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn hạch toán kế toán.
 • Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc trong công tác kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT
 • Tham gia góp ý các dự thảo cơ chế nghiệp vụ của các phòng ban khác;
 • Tham gia các dự án, đề án liên quan công tác kế toán
 • Tham gia công tác kiểm tra giám sát hoạt động kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT
 • Tham gia công tác đào tạo

3. Chuyên viên Chế độ kế toán

 • Nghiên cứu yêu cầu của công tác kế toán, các quy định văn bản luật pháp liên quan, tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn hạnh toán kế toán, xây dựng các mẫu biểu chứng từ kế toán, hoá đơn áp dụng trong hệ thống NHCT với mục tiêu hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định về nghiệp vụ kế toán trong khuôn khổ các quy định của NHCTVN và quy định của Nhà nước
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn hạch toán kế toán.
 • Hỗ trợ giải đáp các vướng mắc trong công tác kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT
 • Tham gia góp ý các dự thảo cơ chế nghiệp vụ của các phòng ban khác, Tham gia các dự án, đề án liên quan công tác kế toán
 • Tham gia công tác kiểm tra giám sát hoạt động kế toán các đơn vị trong hệ thống NHCT
 • Tham gia công tác đào tạo

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

- Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng – Quản Trị kinh doanh, Kế toán, tài chính, Kiểm toán.

- Kinh nghiệm

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 05 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Hoạt động trong các tổ chức tài chính, kế toán, kiểm toán tại các Đơn vị trong/ngoài NHCTVN.

- Kỹ năng chuyên môn:

 • Thông thạo Excel, W ord và các phần mềm Tài chính, Kế toán;
 • Hiểu rõ về bản chất của nghiệp vụ Kế toán nhất là kế toán Ngân hàng.
 • Nẵm vững những vấn đề pháp luật khác liên quan

- Kỹ năng mềm:

 • Kỹ năng lãnh đạo, làm trưởng nhóm;
 • Kỹ năng Phân tích, tổng hợp
 • Kỹ năng thuyết trình;;

- Độ tuổi không quá 40; Sức khỏe tốt.

Thông tin khác

 • Kinh nghiệm: 3 - 5 Năm

Chuyên Viên Phòng Chế Độ Kế Toán

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.