Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Chuyên Viên Phòng Tái Thẩm Định KH Doanh Nghiệp HO, Trung Tâm TTĐ&PDTD

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Ngày cập nhật: 02/02/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Vị trí: Chuyên Viên Phòng Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp HO, Trung Tâm TTĐ & PDTD, Khối QTRR

 • Quản lý quy trình tái thẩm định tín dụng trên cơ sở chính sách tín dụng đã được phê duyệt
 • Triển khai về thời gian thực hiện tái thẩm định và SLA
 • Đảm bảo tính minh bạch về các yêu cầu tài liệu và yêu cầu phân tích

Tái thẩm định

 • Thẩm định tín dụng theo hướng dẫn tái thẩm cho các KHDN vừa và nhỏ phát sinh thuộc khu vực địa bàn miền Bắc, theo phân công của Lãnh đạo phòng /Trưởng bộ phận;
 • Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tín dụng
 • Xây dựng & hoàn thiện các chính sách tái thẩm định nhằm đảm bảo quản lý rủi ro thận trọng, chi phí xử lý công việc và thời gian xử lý phù hợp
 • Thiết kế và liên tục cải tiến quy trình kiểm soát sau cấp tín dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả cho KHDN
 • Đào tạo đánh giá thẩm định tín dụng cho các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng tờ trình đề xuất cấp tín dụng & giảm thời gian xử lý
 • Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu cho thẩm định tín dụng
 • Phối hợp với các bộ phận chức năng xây dựng các quy trình và các biểu mẫu cho việc giám sát tín dụng và thu hồi nợ.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và phân tích tín dụng
 • Có kiến thức sâu rộng về phân tích tín dụng, định giá  trong bán lẻ, SME, DNL
 • Có kiến thức am hiểu về Pháp luật
 • Có kỹ năng phân tích, phán đoán tốt kế và liên tục cải tiến quy trình kiểm soát sau cấp tín dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả cho KHDNL
 • Đào tạo đánh giá thẩm định tín dụng cho các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng tờ trình đề xuất cấp tín dụng & giảm thời gian xử lý
 • Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu cho thẩm định tín dụng
 • Phối hợp với các bộ phận chức năng xây dựng các quy trình và các biểu mẫu cho việc giám sát tín dụng và thu hồi nợ.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Qui mô công ty: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Chuyên Viên Phòng Tái Thẩm Định KH Doanh Nghiệp HO, Trung Tâm TTĐ&PDTD

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.