Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Dẫn Ca (Shift Leader)

Công Ty TNHH Metkraft
Ngày đăng: 30/11/2016

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Huy động và phân công công việc trong ô
 • Tận dụng máy móc thiết bị sẵn có
 • Đề xuất ý kiến cải tiến lên cấp trên
 • Thực hiện kế hoạch sản xuất và theo dõi kết quả hàng ngày.
 • Hỗ trợ Trưởng Ô vào thời điểm đầu ca và cuối ca
 • Lắp đặt khuôn gá
 • Tuân thủ các chỉ dẫn trong việc kiểm soát chất lượng
 • Sử dụng dụng cụ đo
 • Vận hành hiệu quả nhiều máy, bao gồm máy CNC.
 • Hỗ trợ huấn luyện nhân viên.
 • Báo cáo tình hình sản xuất hàng ngày cho Trưởng Ô hoặc Quản Lý Ca sản xuất
 • Duy chuyển hàng hóa qua các công đoạn một cách nhanh chóng và an toàn.
 • Cung cấp và nhập liệu thông tin hỗ trợ xem xét và đánh giá nhân viên.
 • Thường xuyên đốn đốc, nhắc nhở nhân viên để đảm bảo sự tuân thủ toàn diện các quy định về An toàn Sức khỏe Môi trường.
 • Tuân thủ và đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống quản lý sản xuất và quản lý chất lượng.
 • Đề xuất những cải tiến quy trình vận hành sản xuất.
 • Hoàn thành đúng số lượng và chất lượng hàng hóa theo kế hoạch đã đề ra cho ca.
 • Quản lý và điều động nhân sự trong ca thực hiện công việc theo kế hoạch khi Trưởng Ô vắng mặt.
 • Trong cuộc họp: tham gia phát biểu ý kiến, tranh luận để đóng góp, xây dựng, tìm ra giải pháp tối ưu cho công việc.Thực hiện các công việc cần thiết khác do Trưởng Ô và Quản Lý Ca đưa ra.
 • Cam kết thực hiện theo các giá trị cốt lõi của Công ty về vấn đề an toàn, con người, tính đổi mới và tinh thần tập thể.

---------------------------------------------

 • Mobilize and deliver assignments among the cell
 • Utilize available equipment and machinery
 • Recommend improvement initiatives to the management
 • Follow up production schedule and follow up on daily result
 • Support Cell Leader during the opening and closing of shift.
 • Set up fixtures
 • Follow guidelines for the control of quality
 • Use measuring tools
 • Operate multiple machines efficiently, including CNC
 • Support the training of staffs
 • Report production status to Cell Leader or Shift Manager on a daily bas
 • Move parts among processes promptly and safely
 • Provide and input data to support staffs’ job performance reviews
 • Always remind staffs to ensure full observation of EHS requirements.
 • Observe and fulfil requirements of production and quality control systems
 • Recommend improvements in manufacturing operation procedures.
 • Deliver required quantity and quality of parts as planned for the shift
 • Manage and mobilize the staffs during the shift to fulfil planned assignments in absence of Cell Leader.
 • In meetings: participate with comments, constructive arguments to reach optimal solutions for the work.
 • Undertake other necessary assignments requested by Cell Leader and Shift Manager.
 • Be committed to the Company’s core values in safety, humanity, innovation and teamwork.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệpTrung Học Chuyên Nghiệp chuyên ngành cơ khí hoặc 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực tương đương
 • 03 năm kinh nghiệm làm việc tại phân xưởng cơ khí
 • Khả năng quản lý quy trình sản xuất và sắp xếp công việc
 • Sáng tạo trong việc phát triển quy trình sản xuất
 • Ưu tiên biết sử dụng tiếng Anh
 • Khả năng mà mong muốn làm việc tập thể

---------------------------------------

 • Vocational Junior College diploma in mechanics or 05 years’ equivalent experience
 • 03 years’ mechanical workshop experience
 • Ability to manage manufacturing processes and arrange work assignments
 • Creativeness in developing manufacturing processes
 • English command to be an advantage.
 • Teamwork ability and interest

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Trung cấp
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Metkraft

Qui mô công ty: 100-499
METKRAFT is forged from two words – Metal and Kraft (German word for vitality, strength) – a perfect description for how it adds strength to metals. Its aim...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Dẫn Ca (Shift Leader)

Công Ty TNHH Metkraft

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.