Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Developers Of Mobile APP

Nam Yen Investment Corporation
Ngày đăng: 01/12/2016

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Develop & maintains Mobile Game Application.
 • Implement & deploy mobile platform (server side).
 • Ensure performance and quality of mobile applications
 • Improve code quality through writing unit tests and performing code reviews
 • Maintain & Improve quality of existing applications.

Yêu Cầu Công Việc

General requirement:

 • 1-2year experience in iOS/ Android development.
 • Good knowledge at OOP.
 • Understanding of XML/ JSON based RESTful APIs.
 • Push notification

iOS Developer:

 • Experience in Objective C or Swift.
 • Experience in both Objective C and Swift is preferred.
 • Experience in iOS SDK, xCode
 • Interface Builder, XIBs and/ or Storyboard.
 • Strong knowledge of Apple UI design principles, patterns, and best practices.
 • Thorough understanding of iOS Objective-C memory management. 

Android Developer:

 • Experience in Android Programming, Android SDK/ Studio, Java (Eclipse)
 • Experience in Custom UI / Support Multiple Resolution, Networking and frameworks, Data)
 • Have knowledge/experience with Version Control systems. 

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Nam Yen Investment Corporation

Qui mô công ty: 10-20
Nam Yen is mobile app development companies located in Vietnam. Nam Yen is an expert in developing apps for iPhone, iPad, Android, Blackberry and Web. Nam...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Developers Of Mobile APP

Nam Yen Investment Corporation

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.