Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Electrical Engineer - Supervisor

Công Ty TNHH Barillec Điện Đông Nam Á
Ngày cập nhật: 13/02/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Responsible for overall supervision and daily operations of the outside (Marine engineering), including planning, organizing, leading, controlling and handling administrative duties.
 • Maintain and repair all electronic- control systems.
 • Carry out installation, calibration and modification to electronic systems and components.
 • Maintain workshop equipment and tools to the highest safety standards.
 • Troubleshoot to fix any problem to ensure all systems and equipment working well continuously reducing cost and downtime.
 • Ensure that operations are planned, organized, supervised and executed in accordance with well programs, rig move plans, company requirements and contractual obligations.
 • Contact with providers, supporters to resolve issues.).
 • Ensure compliances with the Company’s Internal Labor, Safety regulations and policies, and monitor the Company’s assets and tools.
 • Report (in written and verbally) directly to Director.

----------------------------​

 • Chiụ trách nhiệm cho toàn bộ công việc quản lý và vận hành bên ngoài công trường hằng ngày, bao gồm lên kế hoạch, quản lý, hướng dẫn, điều hành công nhân và xử lý các công việc hành chính.
 • Lập kế hoạch thi công, lên danh sách các thiết bị vật tư thi công…
 • Phân tích và giám sát quá trình sản xuất dựa trên dữ liệu / công cụ thống kê, cung cấp kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật và kiến nghị để cải tiến (để tăng năng suất và giảm chi tiêu).
 • Duy trì và sửa chữa tất cả các hệ thống kiểm soát electronic- system
 • Tiến hành cài đặt, hiệu chỉnh và sửa đổi các hệ thống điện tử và linh kiện.
 • Duy trì trang thiết bị nhà xưởng và các công cụ tiêu chuẩn an toàn cao nhất.
 • Khắc phục sự cố để sửa chữa bất kỳ vấn đề để đảm bảo tất cả các hệ thống và thiết bị làm việc cũng liên tục giảm chi phí và thời gian chết.
 • Đảm bảo rằng các hoạt động được lên kế hoạch, tổ chức, giám sát và thực hiện phù hợp với các chương trình tốt, kế hoạch di chuyển giàn khoan, các yêu cầu của công ty và nghĩa vụ hợp đồng.
 • Làm việc với các nhà thầu khác cũng như KH để giải quyết vấn đề.
 • Đảm bảo tuân thủ với nội Lao động của Công ty, các quy định và chính sách an toàn và giám sát tài sản và các công cụ của Công ty.
 • Báo cáo trực tiếp cho giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- University graduate major in Electrical engineering / Marine engineering.

- Age: 35-40

- Language:

 • Good communication in English.
 • Communication in French is a big plus.
 • Be able to read and comprehend specification or technical document.

- Computer Skills:

 • Revit, AutoCAD, Ms. Office, …
 • Fluent of all design software in Electrical system.

- Knowledge

 • Deeply knowledge in Electrical design and construction standard (TCVN and international standards).
 • Knowledge in other technical field such as shipyard...
 • Obtain Practicing Certification of Design.

- Skills:

 • Be able to work independently.
 • Comprehensive understanding of control and electronics – electrical systems and equipment.
 • Ability to read and well-understand technical documents and schematics.
 • Ability to think and speculate logically and scientifically.
 • Methodical approach to all tasks.
 • Have time management skill, be able to arrange works by priority order.
 • Make decision, solution for problem during design and construction process.

- Interpersonal:

 • Team work spirit.
 • Enthusiastic.

- Working experience:

 • MINIMUM 05 YEARS of experience.
 • Experience in marine engineering is a big plus.

--------------------------------

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện / kỹ thuật điện công nghiệp đóng tàu.

- Tuổi: 35-45

- Ngôn ngữ:

 • Giao tiếp tiếng anh Tốt
 • Biết tiếng PHÁP là một lời thế.
 • Có thể đọc và hiểu các đặc điểm kỹ thuật hoặc tài liệu kỹ thuật.

- Kỹ năng máy tính:

 • Revit, AutoCAD, bà Văn phòng, ...
 • Thạo các phần mềm thiết kế trong hệ thống điện.

- Kiến thức

 • Có kiến thức chuyên sâu trong thiết kế điện và tiêu chuẩn xây dựng (TCVN và tiêu chuẩn quốc tế).
 • Am hiểu lĩnh vực kỹ thuật khác như nhà máy đóng tàu ...
 • Chứng chỉ bằng cấp thiết kế.

- Kỹ năng:

 • Có khả năng làm việc độc lập.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian, có thể sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
 • Kỹ năng ra quyết định, giải pháp cho vấn đề trong quá trình thiết kế và xây dựng quy trình.

- Kỹ năng cá nhân

 • Tinh thần làm việc theo nhóm.
 • Nhiệt tình.

- Kinh nghiệm làm việc:

 • TỐI THIỂU 05 NĂM kinh nghiệm.
 • Kinh nghiệm trong kỹ thuật hàng hải là một lợi thế.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Barillec Điện Đông Nam Á

BARILLEC is a french company dealing with marine electricity for more than 50 years, our Vietnamese subsidiary Be sea Co., Ltd (Barillec Electricity South...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Electrical Engineer - Supervisor

Công Ty TNHH Barillec Điện Đông Nam Á

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.