Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Natural Rendez-Vous Co., Ltd.

www.naturalrdv.com

Our founder, Mr. Stéphane Eloit, started Natural Rendez-Vous with the mission to create 100% natural, and also pleasing, safe and effective, skin and hair care products. Raised in a family of... Chi tiết

Nhận thông báo việc làm của công ty.

Giám Sát Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng /Customer Service Supervisor

Mô tả Công việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 • Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho tất cả khách hàng, bao gồm: Khách hàng tiềm năng, khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Làm cho khách hàng luôn hài lòng và chúng ta luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng.
 • Đảm bảo các hoạt động của các bộ phận luôn đi theo mục đích chung là đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Theo dõi thông tin đặt hàng từ khách hàng và điều phối với các bộ phận liên quan để cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng cho khách hàng.
 • Hỗ trợ Bộ phận Kinh doanh (KA & ES) trong các dự án mới.
 • Điều phối các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ.
 • Tính giá bán cho hàng tiêu chuẩn và theo các yêu cầu đặc biệt từ khách hàng.

DUTIES

 • Thực hiện chăm sóc khách hàng gián tiếp và trực tiếp
 • Luôn giải đáp thắc mắc và giải quyết những yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi đơn hàng từ những khách hàng hiện tại và khách lẻ, tiếp nhận và xử lí đơn hàng của những khách hàng mới từ KA, Sales teams.
 • Tư vấn thuyết phục khách về những sản phẩm của công ty để có thêm đơn hàng.
 • Cung cấp cho khách hàng những thông tin về chương trình khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng của công ty.
 • Phối hợp với bộ phận Kiểm tra chất lượng để phân tích và làm rõ nguyên nhân của sản phẩm bị lỗi nhằm đưa ra biện pháp giải quyết thích hợp đối với khách hàng.
 • Báo cáo và tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch chăm sóc Khách hàng bao gồm cả chiến lược giá và dịch vụ.
 • Theo dõi Hợp đồng sắp đến hạn thì cần đưa ra những chiến lược thu hút khách hàng tái ký hợp đồng dài hạn.
 • Tham mưu cho Ban Giám Đốc về việc làm bảng báo giá nhằm giữ mức giá ổn định. (tối đa lợi nhuận và tối thiểu chi phí nguyên vật liệu đầu vào)
 • Phối hợp với Bộ phận Mua hàng để giảm tối thiểu những chi phí nguyên vật liệu đầu vào tránh việc giá tăng không ổn định.
 • Xây dựng giá bán cho hàng tiêu chuẩn của Công ty và hàng theo yêu cầu của Khách.
 • Phối hợp các bộ phận khác (Phòng Mua hàng, Phòng Kế hoạch, Nhà máy, Bộ phận Truyền Thông…) để đáp ứng đơn hàng đúng thời hạn.
 • Hỗ trợ Bộ phận Kinh doanh trên những dự án mới và yêu cầu nội bộ.
 • Xây dựng mức tồn kho phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

THẨM QUYỀN

Phạm vi bộ phận

 • Sắp xếp và điều phối nhân lực trong bộ phận.

Phạm vi công ty

 • Đề nghị sự hỗ trợ của các bộ phận liên quan cho những yêu cầu mới từ phía khách hàng.
 • Đề nghị sự hỗ trợ của các bộ phận liên quan cho những dự án mới của Phòng Kinh doanh.
 • Đề xuất chiến lược giá và những chính sách chăm sóc khách hàng đến Ban Giám Đốc.

----------------------------------------

PURPOSE:

 • Provide the best customer service to all types of customers, uncluding potential, new and existing customers. Keep our customers happy and we always the best choice for customers.
 • Ensure all activities of all departments always follows the goal which give the best service to customers timely and effectively.

MAIN RESPONSIBILITIES:

 • To follow up all order information from customers & coordinate with teams in order to provide timely services to customers.
 • To support Sales Team (KA & ES) on arising projects.
 • To coordinate with related Teams to solve arising internal issues.
 • To make selling price for standard & specific customers.

DUTIES

 • To perform customer care indirectly & directly.
 • Always answer to questions and fulfill requirements from customer quickly and effectively.
 • Be responsible to follow up all order information from loyal customers and retail customers; handle order information of new customers provided by KA, Sales Team
 • To consult customer about our products to achieve more orders.
 • To provide customer with promotion information and customer service policy of the company.
 • To collaborate with the Quantity Assurance Department to analyze and clarify the reason of product faults in order to propose the appropriate resolve to the customers.
 • Report and advise Board of Director on customer sevice plan on price and service strategies.
 • To follow up Contracts; to nearly expired contracts, to propose customer attractive strategic to achieve long-term contract resigning.
 • To advise the Board of Director about making selling price with the aim of maintaining the stable price. (maximize profit and minimize input material cost)
 • To coordinate with Purchasing Team to minimize raw material cost with the aim of avoiding that the selling price is unstably increased.
 • Make selling price for standard and specific customers.
 • Coordinate with other teams (Logistics Dept., Planning Dept., FAC, Design Dept., and Communication Dept.) to have finished goods on time.
 • Support KA, Sales Team on arising projects, and solve internal issues.
 • Set up stock in order to meet customer demand.

COMPETENCE

Scope in department:

 • Arrange and coordinate staffs in internal.

Scope in the company:

 • Suggest the support from related departments for new customer’s requests.
 • Suggest the support from related departments for new KA/ES’s projects.
 • Propose price strategies and customer service’s policies to BOD.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng

Kinh nghiệm: 01-03 năm kinh nghiệm Chăm sóc Khách hàng

Yêu cầu khác: Tiếng Anh Khá, có kinh nghiệm về Quản lý dự án

Kiến thức

 • Có kiến thức về Quản lý kho và tính giá thành phẩm
 • Có kiến thức về Điều phối hàng xuất khẩu

Kỹ năng: Thành thạo vi tính văn phòng

Tố chất

 • Năng động và có tinh thần trách nhiệm cao
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Cẩn thận và tỉ mỉ
 • Có tinh thần trách nhiệm

----------------------------

Level: Graduated University or College School.

Experience: 1-3 years Customer Service experience.

Others: Have experience about Project management.

Knowledge

 • Have knowledge in Stock Management and Making selling price.
 • Have knowledge about coordinating outbound shipments.

Skills: Computer: good at MS Office (Excel, Word, Outlook).

Quality

 • Be active and high sense of responsibility.
 • Have good Communication skill.
 • Careful, detail-oriented.
 • To have a sense of responsibility.

Thông tin khác

 • Kinh nghiệm: 1 - 3 Năm

Thông Tin Tuyển Dụng

Giám Sát Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng /Customer Service Supervisor

Natural Rendez-Vous Co., Ltd.

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.