Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

http://www.sanlimfurniture.vnn.vn/

San Lim Furniture San Lim Furniture Co., LTD (Vietnam) established in 2002, 100% FDI business, we produce deluxe wooden furniture and export over 500 containers per month to US market and... Chi tiết

Internal Audit

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Check data, information and processes in compliance with company procedures, policies, standards and legal requirements, analyze and evaluate internal audit process, suggest proper way to improve.
 • Check the authenticity and accuracy of data, documents.
 • Check and compare the price of purchase documents: if approved by superior, compare to the approved list by General Director.
 • Check the adequacy and accuracy of payment document in compliance with Company internal process.
 • Supervise the conformity with Company regulation.
 • Be able to identify mistake, issue, risk and suggest solution.
 • Other tasks assigned by Manager and Director.

-------------------------------------------------

 • Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện quy trình và các chính sách của Công ty, đánh giá các hoạt động kiểm soát và kiến nghị biện pháp cải thiện.
 • Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, tính chính xác của số liệu, chứng từ.
 • Kiểm tra, đối chiếu giá các chứng từ mua hàng: xác thực đã được phê duyệt bởi cấp trên, đối chiếu với danh sách giá đã được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
 • Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác các chứng từ thanh toán phù hợp với quy trình nội bộ của Công ty.
 • Giám sát tính tuân thủ các quy định nội bộ.
 • Nhận diện được sai phạm, rủi ro, đề ra biện pháp khắc phục.
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor’s degree in accounting, auditing or finance is strongly preferred.
 • Minimum of 3 years working experience in Accounting, auditing fields.
 • Good English skills.
 • Good working knowledge of MS Word, Excel and PowerPoint.
 • Good organization and time management skill.

---------------------------------------------------------

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về Kế toán, Kiểm Toán. 
 • Sử dụng Tiếng anh tốt.
 • Sử dụng tốt các phần mềm MS Word, Excel và PowerPoint.
 • Khả năng sắp xếp và quản lý thời gian tốt.

Thông tin khác

 • Kinh nghiệm: 1 - 5 Năm

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Tìm thêm việc làm "Internal Audit"

Internal Audit

Công ty TNHH San Lim Furniture

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.