Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Fashion Garments 2 Co., Ltd (FGL)

www.fashiongarments.com

  Fashion Garments Co. Ltd (FGL) is one of the pioneering apparel exporters in Vietnam . FGL was established in 1994 with 100% foreign investment. We now have 5 manufacturing facilities... Chi tiết

ISO Coordinator

Mô tả Công việc

- Coordinate with Departments to update, revise and improve process & reinforce document & record management for ISO requirements.

- Define & compile the procedure where procedures are not available or weak in control.

- Check ISO procedures and update ISO processes status.

- Coordinate ISO training courses / audit skills to ISO Internal Auditors

- Coaching ISO requirements for Quality Representative of each department.

- Prepare ISO internal audit & make the report (Arrange meeting, take minutes, follow up pending issues with deadline, and attend internal audits…)

- Prepare Management Review Meeting before ISO external audit (prepare meeting presentation, meeting minutes…)

- Coordinate with BSI Representative to prepare documents and deploy ISO audit

Yêu Cầu Công Việc

- Graduate in Environment Management with working experience in the ISO implementation and audit.

- 03 - 05 years Experience

- Knowledge in ISO standards

- Communication skills

- Time management

- Analytical & Documentation Skills

- Ability to work with cross functional team

- Ability to work under pressure

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Nơi làm việc

  Đồng Nai

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Ngành nghề

  Môi trường

 • Hình thức

  Nhân viên chính thức

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Hết hạn nộp

  23/02/2017

ISO Coordinator

Fashion Garments 2 Co., Ltd (FGL)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.