Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang ( Tropicana Nha Trang)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (BĐS)

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang ( Tropicana Nha Trang)
Ngày cập nhật: 16/09/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. NHIỆM VỤ:

A-Tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKT:

· Hỗ trợ, tham mưu & tư vấn cho GĐTC việc soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ;

· Hỗ trợ GĐTC việc quản lý tài chính và tổng hợp, giám sát các thông tin tài chính từ các phòng/ban Công ty, phân tích và báo cáo cho GĐTC và Ban Tổng Giám đốc;

· Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện đúng quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến TCKT tại các phòng / ban trong công ty

· Tham mưu và hỗ trợ cho GĐTC việc hoạch định vị trí công việc; mô tả công việc đối với từng vị trí trong Phòng; đề xuất nhân sự và bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí công việc.

· Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tài chính trong công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: Kế toán, Tài chính, thống kê. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Phòng TCKT theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Tái chính về mọi hoạt động công tác của Phòng.

· Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhận thức và huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp cho các nhân viên trong Phòng và phụ trách kế toán các chi nhánh trực thuộc.

· Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện kịp thời các chế độ, quy định của Nhà nước, các quy chế, quy định, quy trình của công ty về tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan.

· Phối hợp với GĐTC kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên trong Phòng, kết quả công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc.

· Tham gia các ban Thương thảo và giám sát thực hiện đúng quy trình chào giá cạnh tranh các gói thầu của công ty theo các quyết định của ban Tổng giám đốc .

B- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Luật Kế toán:

· Tổ chức việc phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kế toán, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính; phản ánh kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán, tài chính; phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kế toán, tài chính theo quy định của Luật Kế toán tại Công ty và các đơn vị trực thuộc:

a- Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán, thống kê phù hợp với quy mô, đặc thù tổ chức, kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý và quá trình phát triển Dự án của Công ty.

b- Tổ chức, chỉ đạo việc ghi chép, tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ giá trị tài sản, nguồn vốn, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chế độ.

c- Chủ trì việc xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ kết quả kiểm kê tài sản định kỳ. Tham gia đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng.

d- Tham gia xét duyệt quyết toán kế hoạch hàng năm của các đơn vị trực thuộc; Kiểm tra, xét duyệt, trình Giám đốc tài chính phê duyệt các khoản chi tiêu của Công ty uỷ quyền chi tại các chi nhánh, các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của chi nhánh.

e- Chỉ đạo việc lập, tổng hợp đầy đủ và gởi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính, quyết toán thuế của Công ty theo chế độ quy định, và chịu trách nhiệm trước Giám đốc tài chính về tính chính xác của các loại báo cáo.

· Quản lý kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm, định kỳ và tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tài chính trong việc thực hiện chi tiêu theo đúng kế hoạch đã lập, đảm bảo sử dụng vốn, nguồn vốn đúng chế độ, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả

· Tổ chức công tác kiểm tra kế toán, kiểm toán độc lập tại Công ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

· Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước. Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, soạn thảo các quy chế, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thống nhất

· Cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu kế toán, thống kê, tài chính cho lãnh đạo Công ty và các đơn vị, phòng ban chức năng trong nội bộ Công ty nhằm phục vụ công tác quản lý theo quy định tại quy chế hoạt động của Công ty.

· Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty theo quy định.

· Tham gia đánh giá các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ/ tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.Góp ý, đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.

C- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Tài chính và Ban Tổng Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

a.      Giới tính: Nam/ Nữ

b.      Trình độ:

-          Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán trở lên.

-          Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

-          Sử dụng thành thạo tin học trong công tác quản lý, điều hành; nắm vững, hiểu để khai thác tốt các phần mềm quản lý của Công ty vào công việc được giao, thông hiểu và sử dụng tốt phần mềm kế toán của Công ty.

-          Sử dụng được ngoại ngữ Anh văn ở trình độ đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn phục vụ công tác được giao.

-          Đã tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý hành chính, quản trị kinh doanh, chuyên môn nghiệp vụ về TCKT

c.       Kinh nghiệm:

-          Có thời gian tối thiểu liên tục 05 năm là kế toán trưởng hoặc phó trưởng phòng TCKT

-          Ưu tiên lĩnh vực xây dựng và đâu tư, kinh doanh bất động sản

d.      Kỹ năng & khả năng:

-          Nắm vững các văn bản Pháp luật, cá Quy chế, Quy định và Quy trình hoạt động của Công ty.

-          Am hiểu tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của công ty, các đặc thù ngành nghề ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kế toán, tài chính của toàn Công ty.

-          Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Tài chính Kế toán.

-          Có khả năng quản lý, tổng hợp, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quyền hạn phụ trách; làm việc có chương trình, mục tiêu, kế hoạch

-          Có khả năng phân tích tình hình tài chính, biết nhận diện, tập hợp, chọn lọc thông tin, đề xuất hoặc đưa ra quyết định chính xác, kịp thời trong quản lý.

-          Hiểu biết về tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên trong Phòng; đánh giá đúng khả năng và sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo có hiệu quả đội ngũ CBCNV trong Phòng.

-          Có kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp.

-          Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

e.       Điều kiện sức khỏe: Tốt.

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức
  • Thời gian thử việc: 2 tháng theo Bộ luật lao động hiện hành
  • Thời gian làm việc: 5,5 ngày/tuần
  • Đồng nghiệp: thân thiện ,hoà đồng
  • Phúc lợi: theo quy chế của công ty
  • Phụ cấp khác: theo quy chế của công ty
  • Ngày nghỉ: theo quy chế của công ty

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang ( Tropicana Nha Trang)

www.tropicananhatrang.vnQui mô công ty: 25-99
Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang là chủ đầu tư dự án phức hợp vui chơi giải trí ,căn hộ khách sạn 5 sao  Tropicana Nha Trang , toạ lạc tai 40...Chi tiết

KẾ TOÁN TRƯỞNG (BĐS)

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang ( Tropicana Nha Trang)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.