Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Kế Toán Trưởng

CTY TNHH KHANH XUONG
Ngày cập nhật: 21/02/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Quản lý đội ngũ kế toán bao gồm cả kế toán quản trị để đảm bảo thanh toán đúng hạn theo trách nhiệm và quyền hạn của kế toán.
 • Xem xét hệ thống các tài khoản để phù hợp với chuẩn mực kế toán, tuân thủ pháp luật và các quy định của địa phương có liên quan.
 • Chịu trách nhiệm theo, nộp/ khai thuế cho cơ quan chính phủ như: Tờ khai thuế GTGT/ TNDN, lập các báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan chính phủ và cấp tỉnh.
 • Chịu trách nhiệm làm việc với ngân hàng về hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc hợp đồng tín dụng
 • Theo dõi và thực hiện tất cả các điều kiện và điều khoản sau giải ngân với ngân hàng và trả vay.
 • Xem xét báo cáo tài khoản hàng tháng theo yêu cầu của quản lý, và chắc chắn rằng tất cả các khoản lời, lỗ được cập nhật thường xuyên trên bảng cân đối kế toán.
 • Lập dự báo dòng tiền và tham gia tích cực vào việc dự báo dòng tiến.
 • Xem xét chi tiết sổ cái để đảm bảo phân phối thu & chi, hỗ trợ, đối chiếu trong việc lập bảng cân đối kế toán.
 • Chịu trách nhiệm lập báo cáo thuế hàng tháng để Giám đốc xem xét và nộp cho cơ quan thuế đúng hạn.
 • Tích cực tham gia quản lý hàng tồn kho và tài sản cố định. Chịu trách nhiệm về việc ghi chép và lưu hồ sơ tất cả tài sản cố định trên sổ kế toán một cách chính xác. Kịp thời ghi lại khấu hao cho tất cả các tài sản của công ty
 • Liên hệ làm việc với cơ quan thuế và Bộ tài chính khi cần thiết.
 • Liên hệ với luật sư để giải quyết các vấn đề như: nộp đơn điều chỉnh giấy phép đầu tư, nộp đơn xin ưu đãi thuế, và liên quan khác nếu có v.v..
 • Bất kỳ nhiệm vụ khác do Phó Tổng Giám đốc phân công, liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

Yêu Cầu Công Việc

 • Thông thạo luật, nghị định, thông tư liên quan đến thuế TNCN/TNDN/GTGT/Thuế xuất nhập khẩu, giao dịch ngoại hối.
 • Thông thạo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế toán
 • Sử dụng thành thạo Excel, Word, PowerPoint.
 • Ưu tiên cho người biết sử dụng hệ thống ERP
 • Ít nhất 6 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự tại một công ty sản xuất nước ngoài
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt lưu loát.
 • Năng động, sẵn sàng chủ động, có tổ chức và khả năng làm việc dưới áp lực để đáp ứng thời hạn.
 • Chín chắn và lịch thiệp trong giao tiếp.
 • Khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, có khả năng quan sát tối thiểu.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

CTY TNHH KHANH XUONG

Qui mô công ty: 25-99
CTY THANH LAP NAM 2006, HOAT DONG TRONG LINH VUC SAN XUAT CAC SAN PHAM BANG NHUA, CAC SAN PHAM BANG SAT THEP.

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Tìm thêm việc làm "Kế Toán Trưởng"
Các công việc tương tự Xem tất cả

Kế Toán Trưởng

CTY TNHH KHANH XUONG

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.