Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cotec Healthcare
Ngày cập nhật: 04/05/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

A. Triển khai và thực hiện công việc
1. Quản lý các hoạt động của Phòng Kế Toán

 • Xây dựng hệ thống, cơ cấu tổ chức Phòng Kế Toán.
 • Chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế theo cơ chế quản lý của Công ty.
 • Lập kế hoạch công việc của Phòng Kế toán theo kỳ kế hoạch. 
 • Phân công, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công việc của CBCNV Phòng kế toán, đề xuất các trường hợp khen thưởng hoặc kỷ luật.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính kế toán.
 • Phụ trách tài chính, kế toán, thống kê các đơn vị trực thuộc.
 • Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ.

2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

a. Tài Chính

 • Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 • Đầu tư và sử dụng tiền vốn của Công ty một cách hiệu quả nhất, đảm bảo tỷ lệ hoàn vốn cao và tạo một cơ cấu tài sản hợp lý nhất. Nghiên cứu các chính sách, chế độ ưu đãi đầu tư.
 • Thiết kế và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Công ty theo hướng tối ưu, không để Công ty rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất dẫn đến phá sản.
 • Xây dựng các chính sách và kế hoạch kinh tế tài chính.
 • Lập báo cáo Quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính, chi phí, đồng tiền, xác định ưu nhược điểm của Công ty.
 • Lập và theo dõi các bảo lãnh
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ thể lệ tài chính, kế toán do Nhà Nước quy định.
 • Tham mưu cho Giám Đốc về tài chính.

b. Kế toán

 • Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ số liệu kế toán thống kê.
 • Tổ chức tính toán và trích nộp đúng, đủ kịp thời các khoản phải nộp Ngân sách Nhà Nước, các Quỹ để lại Công ty, lập dự trù thu chi hàng tuần.
 • Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ, chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các tài liệu cần thiết cho việc xử lý các khoản mất mát, hao mòn, hư hỏng, các vụ tham ô và các trường hợp xâm phạm tài sản, đồng thời đề xuất các biện pháp xừ lý.
 • Tổ chức lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán thống kê theo chế độ quy đinh.
 • Tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ Công ty và trong các đơn vị trực thuộc.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu Kế toán của công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban tham mưu Giám Đốc tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, nghiên cứu cải tiến quản lý kinh doanh, củng cố hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý.
 • Tham gia xây dựng, thanh quyết toán dự án, công trình do Công ty thực hiện.
 • Lập và phân tích báo cáo Kế toán quản trị.

Các công việc khác theo sự phân công hợp lý của Giám Đốc.

B. Kiểm tra, kiểm soát Tài chính:

 • Việc thực hiện kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật – Tài chính, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, các định mức kinh tế kỹ thuật.
 • Việc chấp hành quy chế, chính sách kinh tế, tài chính, các định mức chi phí và kỹ thuật tài chính, việc thực hiện các kế hoạch thanh toán vá thu hồi công nợ, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế.
 • Việc giải quyết và xử lý các khoản thiếu hụt, mất mát, hư hỏng, các khoản nợ không đòi được và các khoản thiệt hại khác.
 • Kiểm soát nguồn vốn góp dưới mọi hình thức. Kế toán:
 • Việc chấp hành các chế độ quản lý tài sản, vật tư, tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ chính sách đối với người lao động kể cả lao động thuê ngoài.
 • Việc chấp hành các quy định tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán qua ngân hàng.
 • Việc tiến hành các cuộc kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản theo đúng chủ trương và chế độ quy định.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài Chính – Kế Toán trở lên.
 • Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn Tài Chính – Kế Toán.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng ( Word , Excel ), biết sử dụng phần mềm kế toán
 • Sử dụng tiếng Anh tốt.
 • Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 05 năm trở lên.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cotec Healthcare

http://cotec.com.vn/Qui mô công ty: 500 - 1000
Công ty Cổ phần đầu tư Cotec Healthcare là một trong những Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư kinh doanh bệnh viện theo mô hình hợp tác công tư đầu tiên tại...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Tìm thêm việc làm "Kế Toán Trưởng"

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cotec Healthcare

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.