Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

BRG Group
Ngày cập nhật: 02/02/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Công tác chọn thầu:

- Lập HSYC/HSMT, kế hoạch chọn thầu, báo cáo đánh giá HSĐX/HSCG, lập tờ trình phê duyệt chọn nhà thầu;

- Kiểm danh mục công tác/công việc, tiên lượng, hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn/mẫu vật liệu, vật tư, thiết bị.

- Kiểm tra và đánh giá chi phí, thành phần chi phí, đơn giá, kết cấu hồ sơ đề xuất/chào giá.

- Phối hợp với bộ phận quản lý thiết kế để làm rõ hồ sơ thiết kế, mẫu/tiêu chuẩn vật liệu, vật tư, thiết bị.

- Phối hợp với Ban QLDA để có thông tin về điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công.

2. Công tác hợp đồng:

- Lập dự thảo, lấy ý kiến các phòng chức năng nội bộ, thương thảo các nội dung của hợp đồng theo qui định.

- Lập tờ trình phê duyệt nội dung hợp đồng.

- Thực hiện và thúc đẩy thực hiện các thủ tục ký kết, phát hành hồ sơ hợp đồng.

3. Công tác kiểm tra tạm ứng, thanh toán, quyết toán:

- Kiểm tra, hỗ trợ và thúc đẩy thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán.

- Lập biểu, theo dõi, báo cáo thực hiện hợp đồng theo biểu mẫu được qui định.

4. Các nhiệm vụ khác:

- Phối hợp với bộ phận quản lý thiết kế và Ban QLDA để thống nhất lựa chọn vật liệu, vật tư, thiết bị, biện pháp thi công, hoàn tất các thủ tục phát sinh, thay đổi thiết kế/biện pháp thi công, trả lời các đề xuất của nhà thầu, thống nhất giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công tác chọn thầu, hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán.

- Tham gia xây dựng qui trình, qui định, quản trị nội bộ, xây dựng dữ liệu giá, thông tin các nhà cung cấp, nhà thầu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển sau phỏng vấn tại tập đoàn BRG có thể bắt đầu công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2017

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Chứng chỉ định giá, đấu thầu, lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý dự án.
 • Có kiến thức tốt về qui trình, qui định trong công tác mời thầu, đánh giá HSĐX/HSCG,
 • Có kiến thức tốt về các qui định đối với hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 • Có kiến thức tốt và sâu về vật liệu, vật tư, thiết bị trong xây dựng.
 • Có kiến thức cơ bản về thiết kế và biện pháp thi công, tổ chức thi công.
 • Có kỹ năng lập và quản lý kế hoạch công việc, kế hoạch thời gian của cá nhân.
 • Có kỹ năng thực hiện các công việc thuộc công tác chọn thầu/đấu thầu, kỹ năng lập và đàm phán hợp đồng.
 • Thành thạo trong kỹ năng lập văn bản (kế hoạch, báo cáo, đề xuất, tờ trình, giải trình, lập và quản lý biểu mẫu liên quan đến công việc.
 • Có kỹ năng tốt về trình bày, giải trình, đóng góp ý kiến, phản biện trong công việc.
 • Thành thạo trong sử dụng các phần mềm/công cụ/giải pháp liên quan đến công việc.
 • Kiên trì, cẩn trọng, và chi tiết trong chuyên môn.
 • Chịu được áp lực công việc và gắn bó với nghề nghiệp.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có đạo đức, trung thực, tin cậy và trách nhiệm với công việc, với doanh nghiệp và đồng nghiệp.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực tế phù hợp với vị trí tuyển dụng.Có kinh nghiệm làm việc ở các dự án/công ty lớn/có hệ thống quản lý hiệu quả.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các Chủ đầu tư.
 • Có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện công tác chọn thầu/đấu thầu, lập dự thảo và đàm phán hợp đồng xây dựng.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 29 - 35
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

BRG Group

www.brggroup.vnQui mô công ty: 1.000-4.999
Tập đoàn BRG (BRG Group) đầu tư và hoạt động tập trung chủ đạo vào lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng và sân Gôn với các công ty thành viên và các đơn vị liên...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

BRG Group

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.