Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Kỹ sư phòng QLDA (UCC)

Công ty Cổ phần FECON
Ngày cập nhật: 21/06/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Tham gia thương thảo, họp làm rõ, bảo vệ biện pháp và đàm phán hợp đồng với bên A.

2. Nhiệm vụ kỹ thuật

 • Nghiên cứu, lập biện pháp, quy trình kỹ thuật chất lượng cho các dự án của công ty về các hạng mục:
 • Gia cố nền (bằng phương pháp Jet Grouting)
 • Quan trắc, quản lý rủi ro trong quá trình thi công
 • Thi công hầm (cut&cover, NATM, TBM)
 • Kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các công trình và điều chỉnh biện pháp kỹ thuật trong suốt quá trình thi công

3. Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường các hạng mục công việc cho dự án công trình ngầm (khảo sát địa chất, gia cố nền, quan trắc, quản lý rủi ro, thi công hầm…)

 • Triển khai thi công
  • Tiếp nhận yêu cầu công việc
  • Tổ chức cho các tổ đội thi công đảm bảo các yêu cầu chất lượng, tiến độ, an toàn
  • Theo dõi, ghi biểu báo cáo, nghiệm thu hằng ngày
  • Tham gia nghiệm thu, giải trình kỹ thuật theo yêu cầu của BĐH và của bên A
 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
  • Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
  • Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường
  • Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần.
 • Quản lý chất lượng
  • Trực tiếp nghiệp thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công
  • Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty và bên A
  • Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội
 • Quản lý an toàn
  • Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường
  • Tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện an toàn của các đội/thầu phụ tại công trường
 • Quản lý rủi ro
  • Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro liên quan quy trình thi thi công, mặt bằng, sơ đồ di chuyển, tiến độ, thiết bị, thời tiết, các bên liên quan…. để phòng ngừa và báo cáo cho SM để cùng có biện pháp giải quyết
 • Quản lý truyền thông
  • Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuân thủ hệ thống nhận diện công ty tại dự án
  • Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại hiện trường đối với các bên liên quan.
  • Định kỳ báo cáo SM về việc thực hiện truyền thông của các đội/nhà thầu phụ

4. Tham gia họp giao ban công trường theo yêu cầu

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành địa kỹ thuật, công trình ngầm
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty
 • Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực xây dựng, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công trình ngầm
 • Kỹ năng yêu cầu: phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng, Giám sát, ra quyết định

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnQui mô công ty: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Chi tiết

Kỹ sư phòng QLDA (UCC)

Công ty Cổ phần FECON

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.